Excel(Makro) Visual Basic Programlama – 2

Sub KaydırmaOffset()Dim alan As RangeSet alan = ActiveCell.CurrentRegion ‘ seçili alan için.alan.Offset(0, 0).Select ‘ seçili alanı 0 satır 0 sütun kaydır demek.alan.Offset(1, 1).Select ‘ seçili alanı 1 satır 1 sütun kaydır demek.End Sub Sub ReSize()‘seçili alan içerisinde seçim yapmamızı sağlar :Dim alan As RangeSet alan = ActiveCell.CurrentRegionalan.ReSize(1, 1).Selectalan.ReSize(2, 3).Select End Sub Sub Item()‘seçili alandan driekt…

Yazar: alikperislam Ocak 10, 2021 0

Excel(Makro) Visual Basic Programlama – 1

‘ilk seçim komutu olan range komutunu sub fonksiyon ile kontrol ediyoruz :’Sub secimRange() ‘yorum satırı…’Range(“D8”).Select ‘D8 hücresini seç komutu oldu.’Selection.Value = 10 ‘seçili hücreye 10 değerini atadık.’Range(“A1:B15,C17:F19”).Select ‘a1 den b15 e kadar seç ve c17 den f19 a kadar seç komutu.’Range(“g17:h21”).Select ‘g17 den h21 e kadar seç’Range(“a5,b13,c17”).Select ‘Ayrı ayrı da seçebilmektedir bu şekilde.’End Sub Sub…

Yazar: alikperislam Ocak 8, 2021 0

YAZILIMA NEREDEN BAŞLAMALIYIM ?

Yazılıma başlamak istiyor ancak henüz nerden başlayacağınızı bilmiyorsanız bu yazı tam da size göre.Yazılıma başlamak isteyenler için sosyal medyada birçok yazılımcının tavsiyeleri, önerileri, kendi hayatlarından başlangıç hikayeleri mevcut. Biz bu konuda aslında birçok farklıyazılımcının başlangıç hikayesini dinledikten sonra ve edindiğimiz tecrübe, bilgi ve birikimle birkaç öneride bulunacağız. NEREDEN BAŞLAMALIYIM VE YAZILIMA BAŞLAYACAK BİRİNİN ÖZELLİKLERİ NELER…

Yazar: alikperislam Temmuz 9, 2020 0

ORACLE SQL DEVELOPER DATABASE – 2

/* İLİŞKİSEL OPERATÖRLER – RELATİONAL OPERATORS ” = < > <= >= ” / / WHERE ANAHTARINI KULLANICAZ.*/ CREATE TABLE iliskisel(isim varchar2(25),maas number(4));INSERT INTO iliskisel VALUES(‘UZAY’,5698);INSERT INTO iliskisel VALUES(‘MEHMET’,2000);INSERT INTO iliskisel VALUES(‘EMRAH’,800); SELECT * FROM iliskisel WHERE maas>1000; /* MAAŞI 1000 DEN BÜYÜK OLANLAR GÖRÜNECEK SADECE.*/SELECT * FROM iliskisel WHERE isim=’UZAY’; /* ismi uzay’a eşit…

Yazar: alikperislam Temmuz 8, 2020 0

ORACLE SQL DEVELOPER DATABASE – 1

/* DDL – YORUM SATIRI BU ŞEKİLDE.*/ CREATE TABLE ders_1(/* CHAR VE VARCHAR’IN ÖNÜNE N KOYARSAN TÜRKÇE DESTEĞİNİ SAĞLAMIŞ OLURUSUN YANİ UTF-8 DESTEĞİ. / isim Nvarchar2(25) NOT NULL ,/ (SİZE) SİZE= uzunluğu, NOT NULL = BURASI BOŞ BIRAKILAMAZ ANLAMINDADIR./ soyisim Nvarchar2(25), yas number(3)NOT NULL , mail Nvarchar2(50) PRIMARY KEY / PRIMARY KEY = BENZERSİZ BAŞKA…

Yazar: alikperislam Temmuz 8, 2020 0

Java – Bir dizi içerisindeki indislerin asal olanlarını başka bir diziye aktarma algoritması

package javadersleri;import java.util.Random;public class asaldizi {public static void main(String []args){int sayi1;int[] sayilar = new int[500]; // dizinin boyutunu 500 belirledim.int[] asalsayilar =new int [158]; // 0-1000 arasında 158 adet asal sayı vardır ondan dolayı maximum 158 yaptım.Random randomsayi = new Random(); // Random oluşturdum.// 0-1000 arasında 500 adet rastgele sayı oluşturdum ve sayılar dizisinin içine…

Yazar: alikperislam Haziran 29, 2020 0

Java methodlar ile bir sayının asal olup olmama durumunu kontrol etme

package javadersleri;import java.util.Scanner;public class asalmi {public static boolean asal_mi(int sayi){ // true veya false döndürmesi için void yerine boolean yazdım.if(sayi==0 || sayi==1){ // gönderilen sayı 0 veya 1 ise true değer döndürüyordu program, 0 ve 1 asal sayı olmadığı için vereturn false; // programın daha sağlıklı olması için ayrı bir şekilde false olarak döndürmek zorunda…

Yazar: alikperislam Haziran 29, 2020 0

Goldbach teoremi algoritması (Her çift sayı kendisinden önceki asal çiftlerin toplamına eşittir.)

package javadersleri;import java.util.Random;public class final_asalçiftleri {public static void main(String []args){// (Goldbach teoremine göre her çift sayı kendisinden önceki iki asal sayının toplamıdır.)// önce 0-100 arasında ki tüm asal sayıları bir asal dizisinin içerisine yazdım.int dizi[] = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53,59, 61, 67, 71,…

Yazar: alikperislam Haziran 29, 2020 0