5 soruluk bir sınav Algoritması;

Ocak 23, 2020 0 Yazar: alikperislam
# 5 soruluk bir genel-kültür-tarih sınavını ve puanlamasını içeren algoritma:
a1=1923
a2="Fatih Sultan Mehmet"
a3="Cumhuriyet"
a4=1922
a5="iran"
print("ilk soru; Cumhuriyet hangi yılda kurulmuştur ? ")
soru_1=int(input("cumhuriyet hangi yılda kurulmuştur :"))
if soru_1!=a1:
  print("yanlış")
else:
  print("doğru")
print("2.soru; İstanbulu kim feth etmiştir ?")
soru_2=input("istanbulu kim feth etmiştir :")
if soru_2!=a2:
  print("yanlış")
else:
  print("doğru")
print("3.soru; Türkiye Cumhuriyetinin yönetim şekli nedir ?")
soru_3=input("Türkiyenin yönetim şekli nedir :")
if soru_3!=a3:
  print("yanlış")
else:
  print("doğru")
print("4.soru; Büyük taarruz savaşı kaç yılında olmuştur ?")
soru_4=int(input("büyük taarruz kaç yılında olmuştur :"))
if soru_4!=a4:
  print("yanlış")
else:
  print("doğru")
print("5.soru; çaldıran savaşı hangi ülke ile yapılmıştır ?")
soru_5=input("çaldıran savaşı hangi ülke ile yapılmıştır :")
if soru_5!=a5:
  print("yanlış")
else:
  print("doğru")