Pratik Algoritma örnekleri 2;

Ocak 23, 2020 0 Yazar: alikperislam
#boks makinesi algoritması 
boks=int(input("bir sayı giriniz :"))
if boks <= 500 :
  print("vuruşunuz başarısız.")
else:
  print("başarılı bir vuruş yaptınız.")
#pozitif negatif ve 0 algoritması
sayi=int(input("sayıyı giriniz: "))
if sayi > 0 :
  print("pozitif")
elif sayi < 0 :
  print("negatif")
else:
  print("sıfır.")
#büyük olanı bulma
sayi1=int(input("birinci sayı: "))
sayi2=int(input("ikinci sayı: "))
if sayi1>sayi2 :
  print("sayı1 büyüktür.")
else:
  print("sayı2 büyüktür.")
#ortalamanın iyi veya kötü olma durumu
sonuc1=int(input("birinci sınav notu: "))
sonuc2=int(input("ikinci sınav notu: "))
print("toplam", sonuc1+sonuc2)
print("ortalama", (sonuc1+sonuc2)/2)
if (sonuc1+sonuc2)/2 > 70 :
  print("iyi")
else:
  print("kötü")
#suyun sıcaklığına göre katı, sıvı, gaz olma durumunu yazan algoritma
derece=int(input("suyun sıcaklığı: "))
if derece > 100 :
  print("gaz!")
elif derece < 0:
  print("katı!")
else :
  print("sıvı!")
#kenarları bilinen dikdörtgenin alanını ve çevresini veren algoritma
kısa=int(input("kısa kenarları giriniz: "))
uzun=int(input("uzun kenarları giriniz: "))
print("alan", kısa*uzun )
print("çevre", 2*(uzun+kısa))
#100'lük sistemde notu girilen öğrencinin 5'lik sisteme notunun çevrilmesi algoritması
puan=int(input("sınav puanını giriniz: "))
if puan < 45 :
  print("1 aldınız.")
elif puan < 55 :
  print("2 aldınız.")
elif puan < 70 :
  print("3 aldınız.")
elif puan < 85 :
  print("4 aldınız.")
else:
  print("5 aldınız tepe tepe kullanınız.")

#döngü algoritmaları
#ekrana 10 defa yazılımcının adını yazan algoritma

sayac=1
while sayac < 11 :
  print(sayac , "Alikper ")
  sayac=sayac+1

#0 dan 100 e kadar ki çift sayıların yazdırılması
say=0
for say in range(0,100,2) : # çift sayı tek sayı dediği zaman kesinlikle for kullan!!!!
  print(say)
#beş tane sayının toplamını ve ortalamasını veren algoritma
a=int(input("bir sayı giriniz :"))
b=int(input("bir sayı giriniz :"))
c=int(input("bir sayı giriniz :"))
d=int(input("bir sayı giriniz :"))
e=int(input("bir sayı giriniz :"))
print("toplam", a+b+c+d+e)
print("ortalama", (a+b+c+d+e)/5)
#girilen 6 sayıdan çift olanlarını bulup yazdıran algoritma

for sayi in range (14,21,2):
  print(sayi)