Başvuru Algoritması 2;

Ocak 23, 2020 0 Yazar: alikperislam
## İnsansız Hava Aracı takım başvuru alımı:
ad_soyad=input("adınız ve soy adınız :")
uni=input("okuduğunuz üniversitenin adı :")
bolum=input("okuduğunuz bölüm :")
sınıf=["hazırlık",1,2,3,4]
x=int(input("sınıfınız için index giriniz :"))
e=input("e-posta adresiniz giriniz :")
e_tekrar=input("e-posta adresi tekrar :")
while(True):
  if e!=e_tekrar:
    input("e-posta adresi tekrar :")
    break
  else:
    break
alan=["yazılım","mekanik tasarım","yapısal analiz","pilotaj","üretim","iletişim"]
y=int(input("çalışmak istediğiniz alnın indexini yazınız :"))
derece=[1,2,3,"3+ yıl"]
z=int(input("çalışmak istediğiniz alanda ki tecrübe derecenizin indexi :"))
yetenek=input("kişisel ve alanınız da ki becerileriniz nelerdir :")
##profiliniz:
print("ad soyad : ",ad_soyad,"-","Üniversiteniz : ",uni,"-","bölümünüz : ",bolum,"-","sınıfınız : ",sınıf[x],"-",
   "e-posta adresiniz : ",e,"-","çalışmak istediğiniz alan : ", alan[y], "-",
   "çalışmak istediğiniz alan da ki yıl tecrübeniz : ",derece[z],"-","becerileriniz : ",yetenek)