Dictionary-Set-Demet;

Ocak 23, 2020 0 Yazar: alikperislam
### dictionary(sözlük) kullanımı: -- veri yapıları sayılabilir.
# rakamla girilen bir değeri string ifadeye çevirme programı :
b={1:"bir",2:"iki",3:"üç",4:"dört",5:"beş",6:"altı",7:"yedi",8:"sekiz",9:"dokuz",0:""}
o={1:"on",2:"yirmi",3:"otuz",4:"kırk",5:"elli",6:"altmış",7:"yetmiş",8:"seksen",9:"doksan",0:""}
sayi=input("lütfen bir sayı giriniz :")
birler=int(sayi[1]) #35 --->5
onlar=int(sayi[0])  #35 --->3
print(o[onlar]+b[birler])

### set(küme) kavramı:
#not : diziden farkı asla tekrarlananları tekrar tekrar yazdırmaz her birini 1 kere yazdırır...
kume1={1,2,3,4,5}
print(kume1)
kume2={1,2,3,7,8,5,5,4,7,7,3,3,2}
print(kume2)
kume3={"metinsel ifade"}  # normal metinsel ifade gibi yazdırır stringi.
print(kume3)
kume4=set("metinsel ifade")  # set() olarak kullanılırsak stringi o zaman kume gibi davranır tekrar ettirmez.
print(kume4)
# # kumelerin farkını yapalım a-b gibi.
print(kume2.difference(kume1))
kume5=set([1,2,3,4,5,4,4,8,6,3,2]) # burda yine tekrar edenleri almaz birer tane alır ve sıralayarak yapar.
print(kume5)
### demetler :
#çok fazla kullanılan bir kavram değil Python'da fakat demetler bir kere yazıldıktan sonra alt satırlarda  herhangi bir değişiklik yapılamaz. setlerden farkı budur.
demet=(1,3,5,7,9,17,65)
print(demet)