Dosya işlemleri örnekler;

Ocak 23, 2020 0 Yazar: alikperislam
### dosya yazma-okuma işlemleri ile bir sınıfın harf notunu hesaplama programı :
def not_hesaplama(satirlar):
  satirlar=satirlar[:-1] #bunu yapmamızın nedeni satır arası boşluklarını kapatmak.
  liste=satirlar.split(",") #split fonksiyonu verilen şeye göre diziye ayırır. ve diziyi komple str yapar.
  isim=liste[0]
  vize1=int(liste[1])
  vize2=int(liste[2])
  final=int(liste[3])
  son_not=vize1*0.3+vize2*0.3+final*0.4
  if son_not>=90:
    harf="AA"
  elif son_not>=85:
    harf ="BA"
  elif son_not>=75:
    harf ="BB"
  elif son_not>=70:
    harf ="CB"
  elif son_not>=65:
    harf ="CC"
  elif son_not>=60:
    harf ="DC"
  elif son_not>=55:
    harf ="DD"
  elif son_not>=50:
    harf ="FD"
  else:
    harf="FF"
  return isim+"------------->"+harf+"\n"

with open("not_hesaplama.txt","r+",encoding="utf-8") as file:
  eklenecekler=[]

  for i in file:
    eklenecekler.append(not_hesaplama(i))
  with open("harf_döküman.txt","w",encoding="utf-8") as file2:
    for i in eklenecekler:
      file2.write(i)

### 5000 tane random sayıdan max 1000 tane asal sayı seçip dosyaya aktarmak :
with open("asal.txt","w+",encoding="utf-8") as file:
  import random

  sayilar = []
  asal_sayilar = []
  for i in range(1000): 
    sayi = random.randint(0, 5000)
    sayilar.append(sayi)
  bolen_sayac = 0
  for j in sayilar:
    bolen_sayac = 0
    for sayilar in range(2, j):
      if j % sayilar == 0:
        bolen_sayac += 1
    if bolen_sayac == 0:
      asal_sayilar.append(j)
  file.write(str(asal_sayilar))
with open("asal.txt","r",encoding="utf-8") as file:
  print(file.read())