Koşullu durumlar (if-elif-else);

Ocak 23, 2020 0 Yazar: alikperislam
##if-elif-else kullanımı:
#if sadece bir kez kullanılır daha sonra devam eden koşullar varsa (else if) yani elif kullanılır.
"""
<
>
<=
>=
== eşit eşit operatörüdür #iki değer birbirine eşitse True değeri değilse False değeri 
!= eşit değilse operatörüdür #e eşit değilse True operatörü döndürür
boolean değerlerin baş harfi büyük yazılır ; True, False gibi.
"""
#sayı karşılaştırma
sayi=int(input("lütfen bir sayı giriniz :"))
if sayi==0:
  print("sayı 0'a eşit")
elif sayi==1:print("sayı 1'e eşit.")
elif sayi==2:print("sayı 2 ye eşit")
else:print("sayı 0,1 ve 2 den farklı.")
#string karşılaştırma
isim=input("bir isim giriniz :")
if isim=="alikper":
  print("isim alikper girilmiş")
else:
  print("isim farklı girilmiş")
#büyüklük-küçüklük durumu
a=int(input("a sayısını giriniz : "))
b=int(input("b sayısını giriniz : "))
if a==b:
  print("a eşittir b")
elif a>b:
  print("a büyüktür. ")
else:
  print("b büyüktür.")

##mantıksal operatörler
# and operatörü hepsinin doğru olmasına bakıyor
a=3
b=4
if a==3 and b==4 :
  print("oldu")
else:
  print("olmadı")
# or operatörü sadece birinin doğru olması yeter diyor.
x=8
y=9
if x==8 or y==10 :
  print("tamam")
else:
  print("olmadı")
# not operatörü doğruyu yanlış yanlışı doğru olarak söyler.
if (not(3==4)) :
  print("evet")