Matrisler;

Ocak 23, 2020 0 Yazar: alikperislam
### iki boyutlu diziler veya çok boyutlu diziler(matrisler):
matris=[[1,3,6],[2,5,7],[8,9,2]] # iki boyutlu bir matris oluşturduk.
print(matris)
# 1 3 6
# 2 5 7
# 8 9 2
print(matris[0]) #matrisin ilk dizisini yazdırmış olduk
print(matris[1][1]) #matristen bir dizi elemanını alacaksak satır ve sütununu yazdırmak yeterlidir.
## matris toplamı :
m1=[[1,5,7],
  [3,7,6],
  [9,8,1]]
for i in range(3):  #m1 adlı matrisi tanımladık.
  print(m1[i])
print()
m2=[[3,4,5],
  [5,1,2],
  [1,3,8]]
for i in range(3):  #m2 adlı matrisi tanımladık.
  print(m2[i])
m3=[[0,0,0],     # içi 0 larla dolu m3 matrisi oluşturduk daha sonra işlem yapılınca tanımlanacak.
  [0,0,0],
  [0,0,0]]
for i in range(3):
  for j in range(3):           # toplayacağımız için i ve j olarak 2 defa döngü ile tanımladık
    m3[i][j] = m1[i][j] + m2[i][j]
print()
for i in range(3):             #toplamı oluşturan m3 adlı matrisi de son olarak tanımlamış olduk.
  print(m3[i])

### kullanıcıdan alınan satır sütun sayısına göre matris transpozesi:
import random
satir = int(input("satır sayısını giriniz :"))
sutun = int(input("sütun sayısını giriniz :"))
m = [[0 for x in range(sutun)] for y in range(satir)] #3x6
mt = [[0 for x in range(satir)] for y in range(sutun)] #6x3
for i in range(satir):
  for j in range(sutun):
    m[i][j] = random.randint(0,9)
    mt[j][i] = m[i][j]        # ilk önce mt yi yaz sonra m ye eşitle.
print(m)
print(mt)