“OOP” ile kumanda sınıfı geliştirme projesi;

Ocak 23, 2020 0 Yazar: alikperislam
######### PROJE ###########
## KUMANDA SINIFI GELİŞTİRME PROJESİ :
import random
import time
class kumanda():
def __init__(self,tv_durum="kapalı",tv_ses=0,kanal_listesi=["TRT"],kanal="trt"):
self.tv_durum=tv_durum
self.tv_ses=tv_ses
self.kanal_listesi=kanal_listesi
self.kanal=kanal
def tv_ac(self):
if(self.tv_durum=="açık"):
print("televizyon zaten açık...")
else:
print("televizyon açılıyor...")
self.tv_durum="açık"
def tv_kapat(self):
if(self.tv_durum=="kapalı"):
print("televizyon zaten kapalı...")
else:
print("televizyon kapatılıyor...")
self.tv_durum="kapalı"
def ses_ayarı(self):
while (True):
ses = input("sesi arttırmak istiyorsanız '>', azaltmak istiyorsanız '<' işaretini giriniz :")
if (ses == ">"):
if(self.tv_ses!=32):
self.tv_ses += 1
print("ses :",self.tv_ses)
elif (ses == "<"):
if (ses != 0):
self.tv_ses -= 1
print("ses :",self.tv_ses)
else:
print("ses güncellendi, çıkış yapılıyor...")
break
def kanal_ekle(self,kanal_ismi):
print("kanal ekleniyor...")
time.sleep(2) #bu sayede 2 saniye bekleyecek program daha sonra işlem yapacak.
self.kanal_listesi.append(kanal_ismi)
print("kanal eklendi...")
def rastgele_kanal(self):
rastgele=random.randint(0,len(self.kanal_listesi)-1)
self.kanal=self.kanal_listesi[rastgele]
print("şuan ki kanal :",self.kanal)
def bilgiler(self):
print()
print("TV bilgileri ekranına hoş geldiniz...")
print("tv durum : {}\ntv ses : {}\nkanal listesi : {}\nşuan ki kanal : {}\n".format(self.tv_durum,self.tv_ses,self.kanal_listesi,self.kanal))
Kumanda=kumanda()
print("""
*** TELEVİZYON UYGULAMASI ***

1.TV-AÇ

2.TV-KAPAT

3.TV-SES AYARLARI

4.TV-KANAL EKLEME

5.RASTGELE KANAL GEÇME

6.TELEVİZYON BİLGİLERİ

7.ÇIKMAK İÇİN q'YA BASINIZ
""")
while(True):
secenek=input("Seçeneneğinizi giriniz :")
if(secenek=="q"):
print("kumandadan çıkış yapılıyor... ")
break
elif(secenek=="1"):
Kumanda.tv_ac()
elif(secenek=="2"):
Kumanda.tv_kapat()
elif(secenek=="3"):
Kumanda.ses_ayarı()
elif(secenek=="4"):
while(True):
kanal_isimleri=input("kanal ismi giriniz :")
if kanal_isimleri == "q":
break
else:
Kumanda.kanal_ekle(kanal_isimleri)
elif(secenek=="5"):
Kumanda.rastgele_kanal()
elif(secenek=="6"):
Kumanda.bilgiler()
else:
print("geçersiz bir işlem yaptınız, tekrar deneyiniz !!!")