Pratik Algoritma örnekleri;

Ocak 23, 2020 0 Yazar: alikperislam
#iki sayının toplamını veren algoritma
ilk=int(input("Bir sayı giriniz: "))
ikinci=int(input("Bir sayı giriniz: "))
toplam=ilk+ikinci
print("iki sayının toplamı=", toplam)
#kısa yol
print(7+8)
#çoklu sayıların toplamını veren algoritma
def toplama(a,b,c,d,e,f):
  print("toplam=", a+b+c+d+e+f)
toplama(1,2,3,4,5,6)
#sınav1,sınav2 ve proje notunun toplamı ve ortalamasını veren program
a=78
b=47
c=100
print("toplam=",(a+b+c))
print("ortalama=", (a+b+c)/3)
#kullanıcıdan alınan sayıların ortalaması
a=int(input("birinci sınavı giriniz: "))
b=int(input("ikinci sınavı giriniz: "))
c=int(input("proje notunu giriniz: "))
print("toplam", a+b+c)
print("ortalama", (a+b+c)/3)
#negatif mi pozitif mi 0 mı?
sayi=int(input("lütfen bir sayı giriniz: "))
if sayi<0:
  print("negatif!")
elif sayi>0:
  print("pozitif!")
else:
  print("0'dır!")
#klavyeden girilen iki sayıdan büyük olanını yazdıran programın algortiması
x=int(input("lütfen bir sayı giriniz: "))
y=int(input("lütfen bir sayı giriniz: "))
if x>y:
  print("x büyüktür.")
else:
  print("y büyüktür.")
#ekrana 3 kez merhaba İstanbul yazdıran programın algoritması
a=input("bir string giriniz: ")
print(a*3)
#döngülü 10 kez merhaba istanbul yazdıran programın algortiması.
i=1
while i<=10:
  print("merhaba istanbul" )
  i+=1

#1-10 arasındaki sayıları toplayan programın algoritmasını veren program.
i=1
t=0
for i in range(0,10):
  if i<=10:
    i+=1
    t+=i
print("toplam=", t)
#100-280 arasında ki çift ve tek sayıların toplamını ve ortalamasını veren algoritmanın programı
ts=0
cs=0
tt=0
ct=0
for i in range(100,280):
  if i%2==0:
    cs+=1
    ct+=i
  elif i%2==1:
    ts+=1
    tt+=i
print("tek adet:",ts,"tek toplam:", tt)
print("çift adet:",cs,"çift toplam", ct)
print("tek ortalama:",tt/ts)
print("çift ortalama:", ct/cs)
#1-100 arasında ki sayıların toplamını ve ortalamasını veren algoritmanının porgramı
i=1
toplam=0
for i in range(1,100):
  if i<= 100:
    i+=1
    toplam+=i
print("toplam=", toplam)
print("ortalama=", toplam/i)
#1 de 100 e kadar ki sayıların 8'e tam bölünenlerini yazdır.
for sayilar in range (1,100) :  #1 den 100 e kadar ki sayıların
  if sayilar%8==0:       #8'e tam bölünenlerini 
    print(sayilar)      #yazdır
#1'den 100'e kadar ki sayılardan 3'e veya 5'e tam bölünenlerini yazdıran program.
for sayilar in range(1,100):
  if sayilar%3==0:
    print(sayilar)
  elif sayilar%5==0:
    print(sayilar)
"""başka bir yol daha var;
 or değişkeni """
for sayilar in range(1,100):
  if sayilar%3==0 or sayilar%5==0:
    print(sayilar)
#klavyeden girilen bir sayının birler basamağını gösteren algoritmanın programı
sayi=int(input("bir sayı giriniz: "))
while sayi:
  if sayi>10:
    print("birler basamağı:",sayi%10 )
  else:
    print("lütfen iki basamaklı bir sayı giriniz.")
  break
##10 tane öğrencinin ortalaması>70 ise iyi değilse kötü oldugunu veren algoritmanın programı
a=int(input("bir sayı giriniz:"))
b=int(input("bir sayı giriniz:"))
c=int(input("bir sayı giriniz:"))
d=int(input("bir sayı giriniz:"))
e=int(input("bir sayı giriniz:"))
f=int(input("bir sayı giriniz:"))
g=int(input("bir sayı giriniz:"))
h=int(input("bir sayı giriniz:"))
k=int(input("bir sayı giriniz:"))
l=int(input("bir sayı giriniz:"))
print("ortalama:",(a+b+c+d+e+f+g+h+k+l)/10)
if (a+b+c+d+e+f+g+h+k+l)/10 >= 70:
  print("iyi")
else:
  print("kötü")
##### yukarıda yaptığım ortalama durumu tamamen uzatılmış bir hali cevap doğru fakat kodlar uzadı 10000 tane olsa yapamazdım kısa yolunu döngü ile öğğrenmem gerekiyor.
#fibonaççi serisinin ilk 10 elemanını yazdır.
a=1
b=1
for i in range(8):
  c=a+b
  a=b
  b=c
  print(c)