Python Tkinter(GUI) kullanıcı arayüzü’ne giriş;

Ocak 23, 2020 0 Yazar: alikperislam
#tkinter görsel kullanıcı arayüzü tasarımına giriş:
# GUI= general user ınterface :
# pencere-window kompenenti
#  #000000 diye google a yazarak renk kodlarına ulaşabiliriz.

import tkinter as tk #tkinter kütüphanesini açtık.
pencere=tk.Tk()      #pencereyi açtık.
### tasarım ve kodlar pencere.tk ile pencere.mainloop'un arasında yazılıyor alt tarafına bir şey yazılmıyor.
pencere.title("başlık buraya yazılıyor.")
pencere.geometry("500x300+250+250") # 500 e 300 lük bir pencere olacak. +0+0 diyince açılacak yerini belirliyoruz x,y koordinatlarıyla.

###############pack kullanım şekli
etiket=tk.Label(text="etiket - 1",font="Verdana 35",bg="blue",fg="green") #etikete yazı yazmayı sağlıyor.
etiket.pack(side="right") #etiketin pencerede gözükmesini sağlamak için kullanmak zorundayız.

etiket2=tk.Label(text="etiket - 2",font="Verdana 35",bg="black",fg="red")
etiket2.pack(side="left")#sol tarafa hizalar

etiket3=tk.Label(text="etiket - 3",font="Verdana 35",bg="yellow",fg="green")
etiket3.pack(fill="x") # x ekseni üzerinde iki etiketten kalan alanı kullanır y yazsak y ekseninde olacaktı.

etiket4=tk.Label(text="etiket - 4",font="Verdana 35",bg="blue",fg="green")
etiket4.pack(expand="yes") # çok gereksiz bir özellik.

# pack() yazıları istediğimiz yere yerleştirmeyui de sağlar.
# grid() ise arayüzün parçalara bölündüğünü kabul ediyor.
# place() yönteminde ise koordinatları biz veriyoruz koordinatlara göre yerleştiriyor.
pencere.configure(bg="red") #pencerenin arka planın rengini "bg" değiştirmiş olduk
# bg=arka plan rengi
# fg= yazı rengi

pencere.mainloop()   # bu sayede artık pencere ekranda sürekli kalacak anlık açılıp silinmeyecek.

########## gri kullanım şekli

pencere2=tk.Tk() #2. pencereyi açtık
p2e1=tk.Label(text="etiket - 1",font="Verdana 35",bg="blue",fg="green")
p2e1.grid(row=0,column=0)
##row=satır, column=sütun

p2e2=tk.Label(text="etiket - 2",font="Verdana 35",bg="black",fg="red")
p2e2.grid(row=1,column=1)

pencere2.mainloop()

############ place kullanım şekli
pencere3=tk.Tk()
pencere3.geometry("500x300+250+250")
p3e1=tk.Label(text="pencere3 ama etiket 1",font="Verdana 35",bg="blue",fg="black")
p3e1.place(x=20,y=20) # place() sayesinde istediğim alana yerleştirebiliyorum etikette ki yazımı.

p3e2=tk.Label(text="pencere3 ama etiket 1",font="Verdana 35",bg="blue",fg="black")
p3e2.place(x=50,y=150)

pencere3.mainloop()