Python’da diziler;

Ocak 23, 2020 0 Yazar: alikperislam
##diziler temel işlemler :
#sayı dizileri
dizi=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,0]
print(dizi)
print(dizi[0])
print(dizi[8])
print(dizi[:6])
print(dizi[4:])
print(dizi[3:8])
dizi[0]=7 #dizinin ilk elemanını değiştirdik
print(dizi)
print(dizi[0])
print(len(dizi)) #dizinin uzunuğunu verir.
#string diziler
sdizi=["elma","armut","portakal","muz"]
print(sdizi)
print(sdizi[2])
sdizi[3]="ayva"
print(sdizi)
sdizi.append("üzüm") ## sdizi.append komutu ile üzümü ekledik.
print(sdizi)
del sdizi[3] ## del sidizi[] komutu ile indis numarasını yazarak o meyveyi sildik.
print(sdizi)
sdizi.pop(2) ## sdizi.pop() komutu ile indis numarasını yazarak o meyveyi sildik 2. yol bu.
print(sdizi)
sdizi.remove("elma") ## sdizi.remove("") le silmek istediğimiz meyvenin adını yazarak sildik.
print(sdizi)
sdizi += ["mango","kiraz","karpuz"] ## diziye topluca yeni elemanlar eklemiş olduk.
print(sdizi)
sdizi*=2 ## bu sayede dizi elemanlarını 2 şer kez yazdırır.
print(sdizi)
# dizide ki sayıları sıralama,ekleme,silme vs..
sayi=[12,49,71,23,36,51,71,10,42,98,71]
sayi.sort() ##küçükten büyüğe sıralar.
print(sayi)
sayi.reverse() ##büyükten küçüğe sıralar.
print(sayi)
a=sayi.count(12) ## yazılan sayının kaç defa tekrar etttiğini söyler
print(a,"kere tekrar etti")
sayi.clear() ##dizide ki bütün elemanları siler.
print(sayi)
sayi.insert(0,17) ##dizinin 0,1,2,3.... üncü elemanına sayı ekler #0. eleman 17 oldu
sayi.insert(1,18) #burda 1. eleman 18 oldu vs.
sayi.insert(2,70)
print(sayi)