Python’da hatalar ve istisnalar;

Ocak 23, 2020 0 Yazar: alikperislam
#print(a)         #hatadır.
#2/0 #hatadır.
#merhaba dunya=0 #hatadır.

#### try-except blokları :
try :
a = int("5hfgh4") #doğru ise bu blok çalışır.
print("program doğru çalışıyor.")
except :
print("int hatası aldınız.") #yanlış ise bu blok çalışır.
print("blok sonu.")

####birden fazla hatayı aynı anda ayıklama işlemi :
try :
a=int(input("bir sayı giriniz :"))
b=int(input("bir sayı giriniz :"))
print("program doğru çalıştı...")
print(a/b)
except ValueError:
print("lütfen int bir değer giriniz.")
except ZeroDivisionError:
print("hiçbir sayı 0'a bölünemez.")