Python’da veri tipleri;

Ocak 23, 2020 0 Yazar: alikperislam
  • int : Tam sayıları ifade eder 32 bit,± 2147483647 örnek olarak 105 tam sayısını gösterebiliriz.
  • input : Harf ya da rakam ve ya kombinasyonların
  • float : veri tipi ondalıklı bir gerçek sayıyı ifade eder. 64 bit uzunluğa ve hassasiyete sahiptir. Örnek olarak 3.14159 rakamını paylaşabiliriz.
  • str : Harf ya da rakam ve ya kombinasyonlarından oluşabilir string ‘Ayşe 35 yaşında’
  • bool : True, False değerlerini taşır özüne indiğimiz zaman esasında bir yada sıfır değerleri taşımaktadır.
  • list :[0,1,3.14,75,”kemal”]
  • tuple : (3.2, 4.5, 6.3)
  • dict : {‘one’: 1, ‘two’: 2}