Random(rastgele sayılar);

Ocak 23, 2020 0 Yazar: alikperislam
import random
for i in range(10):
  rastgelesayi = random.random() # 0-1 arasında
  print(rastgelesayi)
for i in range(10):
  rastgelesayi2= random.randint(1,60) #1-60 arasında
  print(rastgelesayi2)

for i in range(15):
  rastgelesayi3= random.randrange(0,61,3) #0-60 a kadar 3 er 3 er seçiyor.
  print(rastgelesayi3)

sayilar=[1,2,5,7,8,6,3]
print(random.choice(sayilar)) #sayilar listesinden seçer.

sayilaar=[123,45,"selam",1785.45]
print(random.choice(sayilaar)) #int str ve float hepsi oluyor.


### 1-100 arasında sayı tahmin oyunu
import random
rastgele=random.randint(1,100)
sayac=0
while(True):
  sayac+=1
  sayi=int(input("lütfen 1-100 arasında bir sayı giriniz :"))

  if sayi<rastgele:
    print("lütfen daha yüksek.")
    continue
  elif sayi>rastgele:
    print("lütfen daha küçük.")
    continue
  else:
    print("tahmin ettiğiniz rakam {}".format(rastgele))
    print("tahmin sayınız {}".format(sayac))
### 6 karakterli büyük harf küçük harf ve rakamdan oluşan bir random şifre :
import random
string=""
for i in range(2):
  k=chr(random.randint(97,122))
  b=chr(random.randint(65,90))
  r=chr(random.randint(48,57))
  string+=k+b+r
print(string)