RegEX;

Ocak 23, 2020 0 Yazar: alikperislam
### regEX :
#bir string içerisinde değişiklikler yapmamızı sağlıyor.
#4 adet fonksiyonu vardır bunlar ;

#findall()  aradığımız kelime ya da harfleri bize bir liste olarak geri döndürüryor.
#search()  aradığımız kelime ya da harfleri True veya False olarak bize döndürüyor.
#split()   istediğimiz özelliklere göre stringi bölmemizi sağlıyor.
#sub()    istediğimiz bir kelimenin yerini değiştirmemizi sağlıyor.

# [] karakter seti arıyorsak "[a-l]" diye arıyoruz.
# \ özel karakter ayrımı için "\d"
# . herhangi bir karakter arıyorsak "he..o"
# ^ herhangi bir kelime ile başlayan arıyorsanız "^hello"
# $ ile biten kelime veya harf arıyorsak "hello$"
# * hiç tekrar etmiş mi "aix*"
# + en az bir defa tekrar etmiş "aix+"
# {} belirtilen sayıda tekrar etmiş mi "al{2}" harf bazında olacak.
# | veya "falls|stays"

# import re kütüphanesi ile başlıyoruz modülümüz içerisinde bulunuyor.

import re
s = "bugün hava çok güzel"
a=re.findall("[a,b,ç]",s)
print(a)

a=re.findall("h..a",s)  # findall() diyince bize [hava] olarak liste şeklinde verdi.
print(a)

a=re.search("h..a",s)  #search() diyince indis numaraların verdi.
print(a)

a=re.findall("^bugün",s) # [bugün] diye bir liste döndürecek çünkü bugün ile başlamış.
print(a)

a=re.findall("okx*",s) # hiç geçmiş mi diye sorcak ve bize [ok] diye döndercek çünkü geçmiş.
print(a)

a=re.split("\s",s) # \s = space anlamına gelir boşluk olan her yerden ayırı ve bir diziye atar = ['bugün','hava','çok','güzel']
print(a) # "harf" olarak ta yazabiliriz bu sefer harften keser veya bir . da olabilirdi bu.

a=re.split("a",s) #bu sefer a harfinden kesecek arayı.
print(a)

a=re.sub("\s","*",s)  # sub() kullandığımız zaman yerine başka bir şey ekleyebiliyoruz burda" boşluk" yerine "*" ekledik.
print(a)

a=re.sub("çok","bayaaaa",s) # çok kelimesini silip yerine bayaaaa kelimesini ekleyecek
print(a)

a=re.sub("h..a","ders",s) #bakacak h..a diye bir kelime var mı varsa onu silip yerine başka kelime yazacak.
print(a)