Veri tipleri için örnekler;

Ocak 23, 2020 0 Yazar: alikperislam
a=5
b=8
c="string"
print("a değişkeni=",a)
print("b değişkeni=",b)
print("c strringi=",c)
print(a,b,c,sep="-") # sep="" çift tırnak arasına yazılan şey virgül yerine geçer sep komutunda.
# tek açıklama satırı için kullanılır 
"""birden çok açıklama satırı için kullanılır
"""
print('tek tırnakla yazım')
print("çift tırnakla yazım")
print("""üç tırnakla yazım""")
print("""buraya "iki tırnaklı yazım" ekledim""") # amaç vurgulanmak istenileni çift tırnak arasında gösterebilmek.
print("software\nengineer")# '\n' alt satıra geçer
print("\tilk tab\n\tikinci tab")# \t boşluk bırakır ard arda yazılırsa 8 16 24 vs. gider.
a=3
b=3.0
c="string"
toplam=a+b
print("%s + %s =%s"%(a,b,toplam)) #print(a "+" b = toplam) yazamadığımız için hepsini %s ile tanımlayıp sonra yazarız.

##kullanıcıdan veri almak:
a=int(input("lütfen bir sayı giriniz :"))
b=int(input("lütfen bir sayı daha giriniz :"))
print("ilk sayı=",a,"ikinci sayı=",b,"birinci sayı+iklinci sayı=",(a+b))
x=input("bir string değeri giriniz :")
print(x)