Java – Veri tipleri;

Şubat 28, 2020 0 Yazar: alikperislam

package algoritma1;

public class ders00 {

public static void main(String[] args) {

  //javada bütün kodlar bir sınıf içerisine yazılır.
  //{} süslü parantezlerin içine kodlar yazılır. blok anlamında kullanılır.
  // açıklama satırları.
  /*
   * uzun açıklama satırları için 
   * 
   */
  // değişkenler ;
  int a=5; //o satırın bittiğini ifade eder noktalı virgul.
  int b,c; //değer atamadan da yapabiliyoruz.
  b=7;
  c=15;
  float d;
  d=(float) 3.14;

  int toplam1=a+b;
  System.out.println(toplam1); //yazdırma işlemi.

  float toplam2= (float) a+d;
  System.out.println(toplam2);

  String isim="ali";
  String stoplam=a+isim;
  System.out.print(stoplam);
  // iki char birbiriyle toplanamıyor.
  char karakter='k';
  String ctoplam=Character.toString(karakter) + "k"; //karakter dönüşümü yaptırdık.
  System.out.println(ctoplam);

  Boolean durum;
  durum=false;
  System.out.println(durum);

  // var dediğimiz zaman otomatik olarak o tipe dönüştürür.
  var x="str";
  var g=56;
  x="yazı";  
}}