Oop ile öğrenci işleri otomasyonu;

Mart 3, 2020 0 Yazar: alikperislam
import time
import random
class ogrenci_isleri():
def __init__(self,isim,soyisim,okul,bolum,ders,ortalama,devamsizlik):
print("Öğrenci_işleri sınıfı çalıştırıldı.")
self.isim=isim
self.soyisim=soyisim
self.okul=okul
self.bolum=bolum
self.ders=ders
self.ortalama=ortalama
self.devamsizlik=devamsizlik
def degistir_ekle_ortalama(self,yeni_artan_ortalama):
x1=input("Değiştirmek istediğinizden emin misiniz ? :")
if x1=="evet":
print("Sistemde ortalama arttırılıyor lütfen bekleyiniz...")
self.ortalama += yeni_artan_ortalama
time.sleep(1)
print("ortalama arttırıldı.")
print(self.ortalama)
def degistir_azalt_ortalama(self,yeni_azalan_ortalama):
x2 = input("Değiştirmek istediğinizden emin misiniz ? :")
if x2 == "evet":
print("Sistemde ortalama azaltılıyor lütfen bekleyiniz...")
time.sleep(1)
self.ortalama -= yeni_azalan_ortalama
print("ortalama azaltıldı.")
print(self.ortalama)
def degistir_ekle_devamsizlik(self,yeni_artan_devamsizlik):
x3 = input("Değiştirmek istediğinizden emin misiniz ? :")
if x3 == "evet":
print("Sistemde devamsızlık artırılıyor lütfen bekleyiniz...")
time.sleep(1)
self.devamsizlik += yeni_artan_devamsizlik
print("Devamsızlık arttırıldı.")
print(self.devamsizlik)
class yatay_gecis(ogrenci_isleri):
def __init__(self, isim, soyisim, okul, bolum, ders, puan, devamsizlik,sinif):
print("Yatay_geçiş sınıfı çalıştırıldı.")
super().__init__(isim, soyisim, okul, bolum, ders, puan, devamsizlik)
self.sinif=sinif
def degistir_okul(self,yeni_okul):
x4 = input("Değiştirmek istediğinizden emin misiniz ? :")
if x4 == "evet":
print("Sistemde okul değiştiriliyor lütfen bekleyiniz....")
time.sleep(1)
self.okul = yeni_okul
print("Okul değiştirildi.")
print(self.okul)
def degistir_bolum(self,yeni_bolum):
x5 = input("Değiştirmek istediğinizden emin misiniz ? :")
if x5 == "evet":
print("Sistemde bölüm değiştiriliyor lütfen bekleyiniz...")
time.sleep(1)
self.bolum = yeni_bolum
print("Bölüm değğiştirildi.")
print(self.bolum)
def degistir_ders_adi(self,yeni_ders):
x6 = input("Değiştirmek istediğinizden emin misiniz ? :")
if x6 == "evet":
print("Sistemde dersler ekleniyor lütfen bekleyiniz...")
time.sleep(1)
self.ders.append(yeni_ders)
print(self.ders)
print("Dersler eklenildi.")
def bilgiler_ekrani(self):
print("-----------> BİLGİLER EKRANINA HOŞ GELDİNİZ <-----------")
print("""
İsim : {}\nSoyisim : {}\nOkul : {}\nBölüm : {}\nDersler : {}\nortalama : {}\nDevamsızlık : {}\nSınıf : {}\n
""".format(self.isim,self.soyisim,self.okul,self.bolum,self.ders,self.ortalama,self.devamsizlik,self.sinif))

Yatay_gecis=yatay_gecis("Alikper","İslam","Necmettin Erbakan Üniversitesi","Yönetim Bilişim Sistemleri",["Algoritma","Veri yapıları","Nümerik analiz","NYP","Görsel programlama"],306,0,1)

kullanici_adi="alikper_islam"
sifre="19410051073"
dogum_tarihi="19.08.2000"
okul="necmettin erbakan üniversitesi"
bolum="yönetim bilişim sistemleri"
e_posta="alikperrrr16@gmail.com"
print("Öğrenci işleri sistemine giriş yapmak için kullanıcı adınızı ve parolanızı lütfen doğru giriniz.")
while(True):
kullanici=input("Kullanıcı adınızı giriniz :")
parola=(input("Şifrenizi giriniz :"))
if kullanici==kullanici_adi and parola==sifre:
print("Sisteme giriş yapılıyor...")
time.sleep(1)
print("Sisteme başarıyla giriş yapıldı.")
print("""
********** ÖĞRENCİ İŞLERİ UYGULAMASINA HOŞ GELDİNİZ **********
1 - ORTALAMA EKLEMEK İÇİN :

2 - ORTALAMA AZALTMAK İÇİN :

3 - DEVAMSIZLIK EKLEMEK İÇİN :

4 - OKUL DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN :

5 - BÖLÜM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN :

6 - DERS DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN :

7 - BİLGİLER EKRANINA ULAŞMAK İÇİN :

q - ÇIKMAK İÇİN 'q' YA BASINIZ :
""")
while (True):
secenek = input("Seçeneğinizi giriniz :")
if secenek == "q":
print("İşlemlerden çıkış yapılıyor...")
time.sleep(1)
print("Çıkış yapıldı.")
break
elif secenek == "1":
y1=int(input("Ortalama ekleyiniz :"))
Yatay_gecis.degistir_ekle_ortalama(y1)
elif secenek == "2":
y2 = int(input("Ortalama azaltınız :"))
Yatay_gecis.degistir_azalt_ortalama(y2)
elif secenek == "3":
y3=int(input("Devamsızlık ekleyuiniz :"))
Yatay_gecis.degistir_ekle_devamsizlik(y3)
elif secenek == "4":
y4=input("Gidilen okul :")
Yatay_gecis.degistir_okul(y4)
elif secenek == "5":
y5=input("DEğiştirilen bölüm :")
Yatay_gecis.degistir_bolum(y5)
elif secenek == "6":
y6=input("eklenecek ders adını giriniz :")
Yatay_gecis.degistir_ders_adi(y6)
elif secenek == "7":
Yatay_gecis.bilgiler_ekrani()
else:
print("Yanlış bir işlem yaptınız lütfen tekrar deneyiniz..!")
elif kullanici==kullanici_adi and parola!=sifre:
print("Parolanızı yanlış girdiniz lütfen tekrar deneyiniz veya parolanızı değiştiriniz.")
islem=int(input("Değiştirmek için 1 giriniz, parolanızı değiştirmek ister misiniz ? :"))
if islem==1:
print("parolanız değiştirilecek.")
posta=input("lütfen e_postanızı giriniz :")
if posta==e_posta:
string = ""
for i in range(2):
k = chr(random.randint(97, 122))
b = chr(random.randint(65, 90))
r = chr(random.randint(48, 57))
string += k + b + r
print("Yeni şifre :",string)
sifre=string
tekrar_sifre=input("Yenilenen random şifrenizi giriniz :")
if tekrar_sifre==string:
print("Sisteme giriş yapılıyor...")
time.sleep(1)
print("Sisteme başarıyla giriş yapıldı.")
print("""
********** ÖĞRENCİ İŞLERİ UYGULAMASINA HOŞ GELDİNİZ **********
1 - ORTALAMA EKLEMEK İÇİN :

2 - ORTALAMA AZALTMAK İÇİN :

3 - DEVAMSIZLIK EKLEMEK İÇİN :

4 - OKUL DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN :

5 - BÖLÜM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN :

6 - DERS DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN :

7 - BİLGİLER EKRANINA ULAŞMAK İÇİN :

q - ÇIKMAK İÇİN 'q' YA BASINIZ :
""")
while (True):
secenek = input("Seçeneğinizi giriniz :")
if secenek == "q":
print("İşlemlerden çıkış yapılıyor...")
time.sleep(1)
print("Çıkış yapıldı.")
break
elif secenek == "1":
y1 = int(input("Ortalama ekleyiniz :"))
Yatay_gecis.degistir_ekle_ortalama(y1)
elif secenek == "2":
y2 = int(input("Ortalama azaltınız :"))
Yatay_gecis.degistir_azalt_ortalama(y2)
elif secenek == "3":
y3 = int(input("Devamsızlık ekleyuiniz :"))
Yatay_gecis.degistir_ekle_devamsizlik(y3)
elif secenek == "4":
y4 = input("Gidilen okul :")
Yatay_gecis.degistir_okul(y4)
elif secenek == "5":
y5 = input("DEğiştirilen bölüm :")
Yatay_gecis.degistir_bolum(y5)
elif secenek == "6":
y6 = input("eklenecek ders adını giriniz :")
Yatay_gecis.degistir_ders_adi(y6)
elif secenek == "7":
Yatay_gecis.bilgiler_ekrani()
else:
print("Yanlış bir işlem yaptınız lütfen tekrar deneyiniz..!")
elif parola==sifre and kullanici_adi!=kullanici:
print("lütfen kullanıcı adınızı tekrardan doğru bir şekilde giriniz.")
elif parola!=sifre and kullanici_adi!=kullanici:
print("Kullanıcı adınızı ve şifrenizi yanlış girdiniz.")