Java Oop Polymorphism-1

Nisan 3, 2020 0 Yazar: alikperislam
package udemydersleri.OOP_polym;
class hayvan{ // superclass oluşturduk ve altta 3 tane subclass oluşturmuş olduk.
public void ses(){
System.out.println("Hayvan class'ı");
}
}
class inek extends hayvan{ // hayvan sınıfından hem miras aldık hem de burda bir method tanımladık.
public void ses(){
System.out.println("mee");
}
}
class kus extends inek{ // hayvan sınıfından hem miras aldık hem de burda bir method tanımladık.
public void ses(){
System.out.println("cik cik");
}
}
class hayvan_sesi extends hayvan{ // burda hayvan sınıfından miras alırken aynı zamanda hses methodunun içerisine
// hayvan classının içerisine göderilecek bir objeyide almış olduk diyebiliriz. yani tanımlanacak yeni bir
// hayvan_sesi objesinde hs.hses(tür) olarak yazıldığında bize o hayvanın sesi ni yazdıracak aslında
// asıl polymorphism işlemi bu classın içerisinde yapılıyor birnevi.
public void hses(hayvan Hayvan){
Hayvan.ses(); //
}
}
public class poly {
public static void main(String[]args){
hayvan hay =new hayvan();
hay.ses();

kus Kus = new kus();
Kus.ses();

inek İnek = new inek();
İnek.ses();

hayvan_sesi hs = new hayvan_sesi();
hs.hses(Kus);
}
}