Java ile 311 satırlık efsane mobil bankacılık programı;

Nisan 3, 2020 0 Yazar: alikperislam
package helloworld;
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;
public class bankamatik_algoritması {
  public static void main(String [] args){
    Scanner scan=new Scanner(System.in);
    String islemler,secenek,islem,islem1,islem2,onaylama,telefon,sys_telefon,banka1,banka2;
    int sifre,yeni_sifre,sys_sifre,giris_hakki;
    double hesap_bakiyem,kullanılabilir_bakiyem,hesap_borc,hesap_asgariborc,para_cek,kredi_cek,
        cekilen_para, gonderilen_para,cekilen_kredi,havale1,eft1,kredi_limiti;
    System.out.print("Bakiyenizi giriniz :");
    hesap_bakiyem=scan.nextDouble();
    System.out.print("Borcunuzu giriniz :");
    hesap_borc=scan.nextDouble();
    hesap_asgariborc=(hesap_borc/2.5);
    kullanılabilir_bakiyem=(hesap_bakiyem-hesap_asgariborc);
    sifre=1479;
    cekilen_para=0;
    gonderilen_para=0;
    kredi_limiti=(kullanılabilir_bakiyem*3);
    cekilen_kredi=0;
    telefon="05384910460";
    giris_hakki=3;
    islemler=("\nBakiyeniz için : 2\n"+
        "Hesap borcunuz için : 3\n"+
        "Hesap asgari borcunuz için : 4\n"+
        "Para aktarma ekranı için : 5\n"+
        "Para çekme ekranı için : 6\n"+
        "Kredi çekme ekranı için : 7\n"+
        "Bilgiler ekranı için : 8\n"+
        "Çıkış yapmak için: q\n");
    System.out.println("********************* Ziraat Bank ATM'ye Hoş Geldiniz *********************");
    System.out.print("Lütfen 4 haneli şifrenizi doğru bir şekilde giriniz :");
    sys_sifre=scan.nextInt();
    while(true){
      if(sys_sifre==sifre){
        System.out.println("Şifre doğru giriş yapılıyor lütfen bekleyiniz...");
        System.out.println("ZİRAAT BANK ATM ANA EKRANINA HOŞ GELDİNİZ.");
        System.out.println("Ana sayfa için : 1'e basınız.");
        System.out.print("Yapmak istediğiniz işlemi giriniz :");
        islem=scan.nextLine();
        while(islem.equals("1")){
          System.out.println("Ana sayfadasınız.");
          System.out.println(islemler);
          System.out.print("Lütfen yapmak istediğiniz işlemi giriniz :");
          islem1=scan.nextLine();
          if (islem1.equals("2")) {
            System.out.println("Ana sayfa -----> Bakiyem");
            System.out.println("Bakiye ekranına hoş geldiniz...");
            System.out.println("Hesabınızda ki kullanılabilir bakiyeniz : " + kullanılabilir_bakiyem); }
          else if(islem1.equals("3")){
            System.out.println("Ana sayfa -----> Hesap borcu");
            System.out.println("Hesap borcu ekranına hoşgeldiniz...");
            System.out.println("Hesabınızda ki ödemeniz gereken net boç tutarı : "+hesap_borc); }
          else if(islem1.equals("4")){
            System.out.println("Ana sayfa -----> Hesap asgari borcu");
            System.out.println("Hesap asgari boç ekranına hoş geldiniz...");
            System.out.println("Hesabınızda ki ödemeniz gereken asgari borcunuz : "+hesap_asgariborc); }
          else if(islem1.equals("5")){
            System.out.println("Ana sayfa -----> Para aktarma");
            System.out.println("Para aktarma ekranına hoş geldiniz...\n" +
                "\nHavale yapmak için : 1\n" +
                "Eft yapmak için : 2");
            System.out.print("Yapmak istediğiniz işlemi giriniz :");
            islem2=scan.nextLine();
            if(islem2.equals("1")){
              System.out.println("Ana sayfa -----> Para aktarma ekranı -----> Havale ekranı");
              System.out.print("Havale yapılacak olan banka hesabını giriniz :");
              banka1=scan.nextLine();
              System.out.print("Ne kadar havale yapılacak :");
              havale1=scan.nextInt();
              if(havale1<=kullanılabilir_bakiyem){
                System.out.println("Havale edilecen banka : "+banka1
                    +"\nHavale edilen miktar : "+havale1);
                kullanılabilir_bakiyem-=havale1;
                gonderilen_para+=havale1;
              }
              else{
                System.out.println("Malesef bu işlem için bakiyeniz yetersiz.");
              }
            }
            else if(islem2.equals("2")){
              System.out.println("Ana sayfa -----> Para aktarma ekranı -----> Eft ekranı");
              System.out.print("Eft yapılacak bankayı giriniz :");
              banka2=scan.nextLine();
              System.out.print("Ne kadar eft yapılacak :");
              eft1=scan.nextDouble();
              if(eft1<=kullanılabilir_bakiyem){
                System.out.println("Eft yapılan banka : "+banka2+
                    "\nEft edilen miktar : "+eft1);
                gonderilen_para+=eft1;
                kullanılabilir_bakiyem-=eft1;
              }
              else{
                System.out.println("Malesef bu işlem için bakiyeniz yetersiz.");
              }} }
          else if(islem1.equals("6")){
            System.out.println("Ana sayfa -----> Para çekme");
            System.out.println("Para çekme ekranına hoş geldiniz...");
            System.out.print("Lütfen hesabınızdan çekmek istediğiniz tutarı giriniz :");
            para_cek=scan.nextDouble();
            if(para_cek<=kullanılabilir_bakiyem){
              System.out.println("Çekmek istediğiniz miktar : "+para_cek);
              System.out.print("Onaylıyor musunuz (evet veya hayır) :");
              onaylama=scan.nextLine();
              if(onaylama.equals("hayır")){
                System.out.println("Onaylamadığınız için işlem yapılamadı.");
                 }
              else{
                System.out.println("para çekme işleminiz yapılmıştır, iyi günler dileriz...");
                kullanılabilir_bakiyem-=para_cek;
                cekilen_para+=para_cek;
                 }
            }
            else{
              System.out.println("Malesef bu işlem için bakiyeniz yetersiz.");
            } }
          else if(islem1.equals("7")){
            System.out.println("Ana sayfa -----> Kredi çekme");
            System.out.println("Kredi çekme ekranına hoşgeldiniz...");
            System.out.print("Ne kadar kredi çekmek istiyorsunuz :");
            kredi_cek=scan.nextDouble();
            if(kredi_cek<=kredi_limiti){
              System.out.println("Çekilecek kredi tutarı : "+kredi_cek);
              System.out.print("Onaylıyor musunuz(evet veya hayır):");
              onaylama=scan.nextLine();
              if(onaylama.equals("hayır")){
                System.out.println("Onaylamadığınız için işlem yapılamadı.");
                 }
              else{
                System.out.println("Kredi çekme işleminiz yapılmıştır, iyi günler dileriz...");
                kredi_limiti-=kredi_cek;
                cekilen_kredi+=kredi_cek;
                 } }
            else{
              System.out.println("Malesef bu işlem için kredi limitiniz yetersiz.");
            }
          }
          else if(islem1.equals("8")){
            System.out.println("Ana sayfa -----> Makbuz ekranı");
            System.out.println("********** MAKBUZ EKRANINA HOŞ GELDİNİZ **********");
            System.out.println("Bakiyeniz : "+kullanılabilir_bakiyem+
                "\nHesabınızın borcu : "+hesap_borc
                +"\nAsgari borç : "+hesap_asgariborc
                +"\nGönderilen para : "+gonderilen_para
                +"\nÇekilen para : "+cekilen_para
                +"\nKredi limiti : "+kredi_limiti
                +"\nÇekilen kredi tutarı : "+ cekilen_kredi);
            break;
          }
          else if(islem1.equals("q")){
            System.out.println("Ana sayfa -----> çıkış işlemi");
            System.out.println("Sistemden çıkış yapılıyor....\nÇıkış işlemi gerçekleştirildi.");
            break; }
          else{
            System.out.println("Yanlış bir işlem yaptınız tekrar deneyiniz !!!"); } }
         }
      else {
        giris_hakki-=1;
        if(giris_hakki==0){
          System.out.println("Giriş hakkınız doldu kartınız bloke edilmüştir, lütfen şubeniz ile görüşünüz !!!");
          break;
        }
        System.out.println("4 haneli şifrenizi yanlış girdiniz 3 kez deneme hakınız var,\n" +
            "Deneme hakkınız dolarsa kartınız bloke edilecektir !!!\n");
        while(true){
          System.out.print("Şifrenizi değiştirmek istiyor musunuz (evet veya hayır) :");
          secenek=scan.nextLine();
          if(secenek.equals("evet")){
            System.out.print("lütfen telefon numaranızı giriniz :");
            sys_telefon=scan.nextLine();
            if(sys_telefon.equals(telefon)){
              Random rastgele = new Random();
              int rastgeleSayi = rastgele.nextInt(9999)+1000;
              System.out.println("Yeni şifre = "+rastgeleSayi);
              sifre=rastgeleSayi;
              System.out.print("Yeni şifreyi giriniz :");
              yeni_sifre=scan.nextInt();
              while (yeni_sifre==rastgeleSayi){
                System.out.println("Yeni şifre ile sisteme başarıyla giriş yaptınız.");
                System.out.println("ZİRAAT BANK ATM ANA EKRANINA HOŞ GELDİNİZ.");
                System.out.println("Ana sayfa için : 1");
                System.out.print("Yapmak istediğiniz işlemi giriniz :");
                islem=scan.nextLine();
                while (islem.equals("1")){
                  System.out.println("Ana sayfadasınız.");
                  System.out.println(islemler);
                  System.out.print("Lütfen yapmak istediğiniz işlemi giriniz :");
                  islem1=scan.nextLine();
                  if (islem1.equals("2")) {
                    System.out.println("Ana sayfa -----> Bakiyem");
                    System.out.println("Bakiye ekranına hoş geldiniz...");
                    System.out.println("Hesabınızda ki kullanılabilir bakiyeniz : " + kullanılabilir_bakiyem); }
                  else if(islem1.equals("3")){
                    System.out.println("Ana sayfa -----> Hesap borcu");
                    System.out.println("Hesap borcu ekranına hoşgeldiniz...");
                    System.out.println("Hesabınızda ki ödemeniz gereken net boç tutarı : "+hesap_borc); }
                  else if(islem1.equals("4")){
                    System.out.println("Ana sayfa -----> Hesap asgari borcu");
                    System.out.println("Hesap asgari boç ekranına hoş geldiniz...");
                    System.out.println("Hesabınızda ki ödemeniz gereken asgari borcunuz : "+hesap_asgariborc); }
                  else if(islem1.equals("5")){
                    System.out.println("Ana sayfa -----> Para aktarma");
                    System.out.println("Para aktarma ekranına hoş geldiniz...\n" +
                        "Havale yapmak için : 1\n" +
                        "Eft yapmak için : 2");
                    System.out.print("Yapmak istediğiniz işlemi giriniz :");
                    islem2=scan.nextLine();
                    if(islem2.equals("1")){
                      System.out.println("Ana sayfa -----> Para aktarma ekranı -----> Havale ekranı");
                      System.out.print("Havale yapılacak olan banka hesabını giriniz :");
                      banka1=scan.nextLine();
                      System.out.print("Ne kadar havale yapılacak :");
                      havale1=scan.nextInt();
                      if(havale1<=kullanılabilir_bakiyem){
                        System.out.println("Havale edilecen banka : "+banka1
                            +"\nHavale edilen miktar : "+havale1);
                        kullanılabilir_bakiyem-=havale1;
                        gonderilen_para+=havale1;
                      }
                      else{
                        System.out.println("Malesef bu işlem için bakiyeniz yetersiz.");
                      }
                    }
                    else if(islem2.equals("2")){
                      System.out.println("Ana sayfa -----> Para aktarma ekranı -----> Eft ekranı");
                      System.out.print("Eft yapılacak bankayı giriniz :");
                      banka2=scan.nextLine();
                      System.out.print("Ne kadar eft yapılacak");
                      eft1=scan.nextDouble();
                      if(eft1<=kullanılabilir_bakiyem){
                        System.out.println("Eft yapılan banka : "+banka2+
                            "\nEft edilen miktar : "+eft1);
                        gonderilen_para+=eft1;
                        kullanılabilir_bakiyem-=eft1;
                      }
                      else{
                        System.out.println("Malesef bu işlem için bakiyeniz yetersiz.");
                      }} }
                  else if(islem1.equals("6")){
                    System.out.println("Ana sayfa -----> Para çekme");
                    System.out.println("Para çekme ekranına hoş geldiniz...");
                    System.out.print("Lütfen hesabınızdan çekmek istediğiniz tutarı giriniz :");
                    para_cek=scan.nextDouble();
                    if(para_cek<=kullanılabilir_bakiyem){
                      System.out.println("Çekmek istediğiniz miktar : "+para_cek);
                      System.out.print("Onaylıyor musunuz (evet veya hayır) :");
                      onaylama=scan.nextLine();
                      if(onaylama.equals("hayır")){
                        System.out.println("Onaylamadığınız için işlem yapılamadı.");
                         }
                      else{
                        System.out.println("para çekme işleminiz yapılmıştır, iyi günler dileriz...");
                        kullanılabilir_bakiyem-=para_cek;
                        cekilen_para+=para_cek;
                         } }
                    else{
                      System.out.println("Malesef bu işlem için bakiyeniz yetersiz.");
                    } }
                  else if(islem1.equals("7")){
                    System.out.println("Ana sayfa -----> Kredi çekme");
                    System.out.println("Kredi çekme ekranına hoşgeldiniz...");
                    System.out.print("Ne kadar kredi çekmek istiyorsunuz :");
                    kredi_cek=scan.nextDouble();
                    if(kredi_cek<=kredi_limiti){
                      System.out.println("Çekilecek kredi tutarı : "+kredi_cek);
                      System.out.print("Onaylıyor musunuz(evet veya hayır):");
                      onaylama=scan.nextLine();
                      if(onaylama.equals("hayır")){
                        System.out.println("Onaylamadığınız için işlem yapılamadı.");
                      }
                      else{
                        System.out.println("Kredi çekme işleminiz yapılmıştır, iyi günler dileriz...");
                        kredi_limiti-=kredi_cek;
                        cekilen_kredi+=kredi_cek;
                         }
                    }
                    else{
                      System.out.println("Malesef bu işlem için kredi limitiniz yetersiz.");
                    }
                  }
                  else if(islem1.equals("8")){
                    System.out.println("Ana sayfa -----> Makbuz ekranı");
                    System.out.println("********** MAKBUZ EKRANINA HOŞ GELDİNİZ **********");
                    System.out.println("Bakiyeniz : "+kullanılabilir_bakiyem+
                        "\nHesabınızın borcu : "+hesap_borc
                        +"\nAsgari borç : "+hesap_asgariborc
                        +"\nGönderilen para : "+gonderilen_para
                        +"\nÇekilen para : "+cekilen_para
                        +"\nKredi limiti : "+kredi_limiti
                        +"\nÇekilen kredi tutarı : "+ cekilen_kredi);
                    break;
                  }
                  else if(islem1.equals("q")){
                    System.out.println("Ana sayfa -----> çıkış işlemi");
                    System.out.println("Sistemden çıkış yapılıyor....\nÇıkış işlemi gerçekleştirildi.");
                    break; }
                  else{
                    System.out.println("Yanlış bir işlem yaptınız tekrar deneyiniz !!!"); }
                }
              }
            }
            else{
              System.out.println("Telefon numaranızı yanlış girdiniz lütfen tekrar deneyiniz...");
            break;}
          }
        }
      }
    }
  }
}