Java ile basit-orta seviye programlar;

Nisan 3, 2020 0 Yazar: alikperislam
package udemydersleri;
import java.util.Scanner;
public class orta_seviye_programlar1 {
public static void main(String []args){
////////// aldığı puana göre harf notunu veren program...
Scanner scan = new Scanner(System.in); int not;
System.out.print("Lütfen notunuzu giriniz :");
not=scan.nextInt();
if (not>=90){
System.out.println("AA");
}
else if (not>=80) {
System.out.println("AB");
}
else if (not>=75) {
System.out.println("BB");
}
else if (not>=70) {
System.out.println("CB");
}
else if (not>=65) {
System.out.println("CC");
}
else if (not>=60) {
System.out.println("DC");
}
else if (not>=55) {
System.out.println("DD");
}
else if (not>=50) {
System.out.println("FD");
}
else{
System.out.println("Kaldınız...");
}


////////// kullanıcıdan alınan 3 sayıdan en büyük olanını bulan program...
int a1,b1,c1;
System.out.print("a :");
a1=scan.nextInt();
System.out.print("b :");
b1=scan.nextInt();
System.out.print("c :");
c1=scan.nextInt();
if (a1>b1 && a1>c1){
System.out.println("a sayısı en büyüktür..."+
"\na sayısı : "+a1);
}
else if (b1>a1 && b1>c1){
System.out.println("b sayısı en büyüktür..."+
"\nb sayısı : "+b1);
}
else if (c1>a1 && c1>b1){
System.out.println("c sayısı en büyüktür..."+
"\nc sayısı : "+c1);
}
else if (a1==b1 && b1==c1){
System.out.println("a, b ve c sayıları birbirine eşittir..."+
"\nbu sayılar : "+a1+" dir.");
}/////////// boy-kitle indeksi hesaplama
double kitle_indeksi,boy,kilo;
System.out.print("Boyunuzu giriniz :");
boy=scan.nextDouble();
System.out.print("Kilonuzu giriniz :");
kilo=scan.nextDouble();
kitle_indeksi=(kilo/(boy*boy));
if (kitle_indeksi>=30){
System.out.println("Obez... "+kitle_indeksi);
}
else if (kitle_indeksi<30 && kitle_indeksi>=25){
System.out.println("Çok kilolu... "+kitle_indeksi);
}
else if (kitle_indeksi<25 && kitle_indeksi>=18.5){
System.out.println("Normal kiloda... "+kitle_indeksi);
}
else{
System.out.println("Zayıf... "+kitle_indeksi);
}

/////////// switchcase kullnarak basit 4 işlem yapan bir hesap makinesi programı yapma...
double toplama,cıkarma,carpma,bolme,a,b;
System.out.println("**************************");
String islemler="Toplama işlemi için : +\nÇıkarma işlemi için : -\nBölme işlemi için : /" +
"\nÇarpma işlemi için : *";
System.out.println(islemler);
System.out.println("**************************");
System.out.print("Yapmak istediğiniz işlemi giriniz :");
String islem=scan.nextLine();
switch (islem){
case "+":
System.out.print("a :");
a=scan.nextDouble();
System.out.print("b :");
b=scan.nextDouble();
toplama=(a+b);
System.out.println("a + b = "+toplama);
break;
case "-":
System.out.print("a :");
a=scan.nextDouble();
System.out.print("b :");
b=scan.nextDouble();
cıkarma=(a-b);
System.out.println("a - b = "+cıkarma);
break;
case "/":
System.out.print("a :");
a=scan.nextDouble();
System.out.print("b :");
b=scan.nextDouble();
bolme=(a/b);
System.out.println("a / b = "+bolme);
break;
case "*":
System.out.print("a :");
a=scan.nextDouble();
System.out.print("b :");
b=scan.nextDouble();
carpma=(a*b);
System.out.println("a * b = "+carpma);
break;
default:
System.out.println("Lütfen 4 işlem'den birini seçiniz...");
break;
}

////////////////Gelişmiş vize final not ortalaması:
int vize,finalnot;
double ortalama,puan;
System.out.print("Vize puanınız :");
vize=scan.nextInt();
System.out.print("Final puanınız :");
finalnot=scan.nextInt();
System.out.print("Okul ortalamanız :");
ortalama=scan.nextDouble();
puan=(vize*0.4)+(finalnot*0.6);
if(puan>=90){
System.out.println("AA aldınız.");
}
else if(puan>=80){
System.out.println("BA aldınız.");
}
else if(puan >= 75){
System.out.println("BB aldınız.");
}
else if(puan >=70){
System.out.println("CB aldınız.");
}
else if(puan >=65){
System.out.println("CC aldınız.");
}
else if(puan>=60){
System.out.println("DC aldınız eğer ortalamanız 2.50 üzerindeyse geçebilirsiniz.");
System.out.println("Okul ortalamanız "+ortalama);
if (ortalama>=2.50){
System.out.println("Ortalamanız 2.50 üzeri olduğu için bu dersten şartlı geçtiniz...");
}
else{
System.out.println("Puanınız DC ve ortalamanız 2.50 altında olduğu için bu dersten kaldınız.");
}

}
else{
System.out.println("DD VE ALTI KALDINIZ.\n");
}

/////////////// kullanıcıdan alınan bir sayının rakamları toplamını veren programın algoritması:
System.out.print("Sayı giriniz (0 ile başlamamasına dikkat ediniz !! ) :");
int sayi = scan.nextInt();
int toplam=0;
while (sayi>0){
toplam+=sayi%10;
sayi/=10;
System.out.println("sayı : "+sayi+"------> toplam : "+toplam);
}System.out.println("Toplam : "+toplam);

////// iç içe for döngüsü ile çarpım tablosu oluşturma programı :
System.out.println("**************************************");
for(int i=1;i<=10;i++){

for (int j =1;j<=10;j++){
System.out.println(i+" x "+j+" = "+(i*j));
}
System.out.println("**************************************");
}

/////// armstrong sayı bulan program...
System.out.print("bir sayı giriniz :");
int sayi0=scan.nextInt();
int bw,gecici_sayi;
gecici_sayi=sayi0;
String aw=String.valueOf(gecici_sayi);
bw=aw.length();
int basamak_degeri,toplamt=0;

do{ basamak_degeri=gecici_sayi%10;
gecici_sayi/=10;
toplamt+=Math.pow(basamak_degeri,bw); }
while (gecici_sayi>0);
if(toplamt==sayi0){
System.out.println(sayi0+" bu bir armstrong sayısıdır.");

}
else{
System.out.println(sayi0+" malesef armstrong sayısı değil.");
}

////// banka faiz uygulaması:
System.out.println("***** Faiz İşlemleri ***** ");
System.out.println("Bankamıza hoş geldiniz, bankamızda faiz oranı %0.6'dır...");

int anapara,vade;
System.out.print("Anapara miktarınızı giriniz :");
anapara=scan.nextInt();
System.out.print("Kaç yıl vade ile paranızı yatırmak istiyorsunuz : ");
vade=scan.nextInt();

double toplam_para=anapara;
double faiz_oranı=0.06;

for(int i=1;i<=vade;i++){
toplam_para=(faiz_oranı*toplam_para)+toplam_para;
System.out.println(i+".yıl için faizli para miktarı = "+(int)toplam_para);

}

}
}