Arduino – Potansiyometreden gelen veriyi split fonksiyonu ile arayüzde ayrı ayrı textbox’lara gönderme

Haziran 29, 2020 0 Yazar: alikperislam

define potpin A0

int deger = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println(“Değer Okuma : “);
}

void loop() {
deger = analogRead(potpin);
float gerilim = (5.00/1024.00)deger; Serial.print(gerilim); Serial.print(““);
Serial.print(gerilim);
Serial.print(“*”);
Serial.print(gerilim);
delay(300);

}