c# programlama dili ile Teknofest 20′ Roket yarışması -Roket yer istasyonu Interface kodları ve görünümü

Haziran 29, 2020 0 Yazar: alikperislam

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;

namespace SerialPortReading_Interface{
public partial class a : Form{
public a(){
InitializeComponent();
// aktif olan portları göstermesi için combobox1 :
var ports = SerialPort.GetPortNames();
comboBox1.DataSource = ports;
// 2. combobox için :
// ilk olarak bağlantı hızlarını giriyoruz.
comboBox2.Items.AddRange(new string[] {“300″,”600″,”1200″,”2400″,”4800″,”9600”});
// combobox 3 te yer alacak olan databids sayıları :
var databids = (new string[] { “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”,”7″,”8″ });
comboBox3.Items.AddRange(databids); // comport bağlantısı için gerekli ayarları yapmış olduk.
}

  private void label1_Click(object sender, EventArgs e){

  }

  private void label2_Click(object sender, EventArgs e){

  }

  private void Form1_Load(object sender, EventArgs e){

  }

  private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
  {
    try{
      string bilgi = serialPort1.ReadLine();
      string[] pot = bilgi.Split('*');
      textBox1.Text = pot[1]; // irtifa
      textBox2.Text = pot[0]; // koordinat
      textBox3.Text = pot[2]; // kurtarma       // aldığımız verileri3'e bölerek çalıştırmış oluyoruz pot dizisinden ilk elemanı list1 ikinci elemanı list2 üçüncü elemanı list4'e atıyoruz split yardımıyla.
      serialPort1.DiscardInBuffer(); // veri koptuğunda okumaya çalışıp hata vermemesi için temizliyicek.
    }
    catch (ExecutionEngineException){

    }
  }

  private void button1_Click(object sender, EventArgs e){
    timer1.Start(); // ÇALIŞTIRMAK İÇİN.
    try
    {
      // serialport'un bağlantısını gerçekleştirmek için.
      serialPort1.PortName = comboBox1.Text;
      serialPort1.BaudRate = Convert.ToInt16(comboBox2.Text);
      serialPort1.DataBits = Convert.ToInt16(comboBox3.Text);
      // eğer bağlantı sağlanmışsa bilgi verilmesi ile ilgili;
      if (!serialPort1.IsOpen)
      {
        serialPort1.Open();
        sinyal.Visible = true;
        sinyal.Text = "Başarıyla bağlantı kuruldu.";
        sinyal.ForeColor = Color.Green;

      }
    }
    catch (Exception){
      // eğer bağlantı kurulmazsa :
      sinyal.Visible = true;
      sinyal.Text = "Maalesef bağlantı kurulamadı.";
      sinyal.ForeColor = Color.Red;
    }

  }

  private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    // timer ve serialportu durdurmak için : 
    timer1.Stop();
    serialPort1.DiscardInBuffer();
    serialPort1.Close();
    sinyal.Visible = true;
    sinyal.Text = "Bağlantı sonlandırıldı.";
    sinyal.ForeColor = Color.Red;
    textBox1.Text = ""; // texboxların içindeki bilgiyi temizlemek için kullanılır.

  }

  private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  }

  private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    textBox1.Clear();

  }

  private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
  {


  }

  private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
  {

  }

  private void label5_Click(object sender, EventArgs e)
  {

  }

  private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
  {

  }

  private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
  {

  }

  private void button5_Click_1(object sender, EventArgs e)
  {
    textBox2.Clear();
  }

  private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
  {

  }

  private void listBox3_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
  {

  }

  private void button3_Click_1(object sender, EventArgs e)
  {
    textBox3.Clear();
  }

  private void textBox2_TextChanged_1(object sender, EventArgs e)
  {

  }

  private void label8_Click(object sender, EventArgs e)
  {

  }
}

}