Java – Abstract sınıflar ve methodlar

Haziran 29, 2020 0 Yazar: alikperislam

ABSTRACT SINIFLAR VE METHODLAR :

UYGULAMALI KOD ———->

package javadersleri;

// abstruct class’ta soyut sınıfa ait nesne yaratılamaz. sadece extends edilebilmektedir.

// soyut sınıfın içinde en az bir adet soyut method yer alması gerekmektedir.

// soyut sınıfın içinde somut bir method yer alabilmektedir.

// constructor methodu tanımlanabilir.

abstract class soyut{

    abstract void soyutMethod(); // bu soyut bir methoddur.

    void somutMethod(){ // bu somut bir methoddur.

        System.out.println(“Bu somut bir methoddur.”);

    }

}

class somut extends soyut{

    void soyutMethod(){ // soyutmethodu miras alan classın içinde somut bir method olarak işlediğimiz anda hata vermeyi bırakacaktır.

        System.out.println(“Ben soyut bir methodum.”);

    }

}

public class abstractClass_methodları {

    public static void main(String[]args){

        // soyut Soyut = new soyut(); soyut sınıfa ait bir nesne yaratılamayacağı için derleyici kabul etmez ve hata verir.

        somut somuT = new somut(); // abstruct class olan soyut classından somut class’ına miras aldık ve methodları şimdi çalıştırabliriz.

        somuT.somutMethod();

        somuT.soyutMethod(); // normalde soyut bir methoddu abs class’ın içinde ama normal bir class’a miras aldığımızda

        // artık soyut özelliğini yitirmiş oldu ve yazdırabildik.

    }

}

KENDİ ÖRNEK KOD’UM ———>

package javadersleri;

abstract class soyut{

    abstract void soyutM(String selamla);

    void somutMethod(int a, int b){

        System.out.println(“a + b = “+(a+b));

        System.out.println(“a – b = “+(a-b));

        System.out.println(“a * b = “+(a*b));

        System.out.println(“a / b = “+(a/b));

    }

}

class somut extends soyut{

    void soyutM(String selamla){

        System.out.println(selamla);

    }

}

public class abstractClass_methodları {

    public static void main(String[]args){

        //soyut s = soyut(); böyle hata vereceği için abstruct class olduğundan dolayı miras alayarak yaptık işlemlerimizi.

        somut somuT = new somut();

        somuT.somutMethod(17,8);

        somuT.soyutM(“Selamlar. ” +

                “\nBen bir soyut methodum.”);

    }

}