Java Array(dizi)

Haziran 29, 2020 0 Yazar: alikperislam
package udemydersleri;
public class diziler0 {
  public static void main(String []args){
    int dizi [] = {4,5,6}; // 3 elemanlı bir dizi.
    int [] dizi2 = {1,2,3}; // bunuda kabul ediyor java.
    int[] dizi3= new int[3]; // bu şekilde de yeni bir 3 elemanlı dizi oluşturmuş olduk içine girilen sayı kaç
    // elemanlı olacağını söylüyor.

    System.out.println(dizi2[1]); // 2 diye yazdıracaktır.
    dizi2[1]=6; // dizi elemanlarında değişiklik yapma işlemi.
    System.out.println(dizi2[1]); // 6 diye yazdırarack değişiklik yapmıştık çünkü.


    ///////////// Dizinin içinde ki tüm verileri yazdrımak için for döngüsü kullanmaktayız.
    int[] dizi5={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; // 10 elemanlı bir dizi tanımladık.
    for (int i=0;i<dizi5.length;i++){
      System.out.print(dizi5[i]+" ");
    }


  }
}

package udemydersleri;
import java.util.Scanner;
public class diziler01 {
public static void main(String []args){
int [] dizi = new int[10];
Scanner scan = new Scanner(System.in);
for(int i =0;i<10;i++){
dizi[i]=scan.nextInt();
System.out.println(dizi[3]);
}

}
}