Java – Arraylerde işlemler

Haziran 29, 2020 0 Yazar: alikperislam
package udemydersleri.ARRAYandARRAYLİST;
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;
public class arraylerde_islemler {
// method array referansı dönecek direkmen.
public static int[] array_doldur(int sayi){ // int[] diyerek diziyi alacağımızı belirttik ve int sayi diyerek
// arrayin kaç elemanlı olacağını alıyoruz.
Scanner scan = new Scanner(System.in);
int[] cıktı = new int[sayi]; // sayı kadar eleman alacak.

for(int i=0; i<sayi; i++){
cıktı[i]=scan.nextInt(); // kullanıcının girdiği değerleri cıktı arrayinin içerisine atamış olucaz.
}
return cıktı;
}

public static void arrayi_bastir(int[] array){
for(int i=0;i<array.length;i++){
System.out.println("Element"+(i+1)+" : "+array[i]);
}
}

// arraylerde sıralama
public static void array_sort(int[] array){
// arraylerde sıralama yapabilmemiz arrays adında bir sınıftan yararlanacağız bu sayede sıralama işlemini yapıcaz.
Arrays.sort(array); // içerisine gönderilen arrayi sıralama işleminden geçirecek.
arrayi_bastir(array);


}

public static void main(String[] args) {
int[] a=array_doldur(5); // methodun içerisine 5 sayısını girmiş olduk ve ordan gelen değer a arrayini doldurmuş olacak.
arrayi_bastir(a); // girilen a arrayini methoda gndererek yazdrımış olduk methodun içerisinde.
array_sort(a); // başka bir methodu başka bir methodun içerisnde çağırabiliyoruz bu şekilde.
// 14278 girilince 1 2 4 7 8 olarak çıktı verdi.


///// arraylerin eşit olup olmama durumunu kontrol edelim :
int[] a1={1,2,3,4,5,6};
int[] a2={1,2,3,4,5,6};
int[] a3={1,2,3,4,5,6,7};
if(Arrays.equals(a1,a2)){
System.out.println("Eşitler..."); // eşitler diyecek çünkü if'in içerisinde Arrrays.equals(Array1,Array2) olarak soruşturduk.
// aynı stringlerde ki gibi arraylerde de equals kullanılır eşit olup olmamaları durumları için.
}
else{
System.out.println("Eşit değiller...");
}

}
}