Java – Arraylist için foreach döngüsü

Haziran 29, 2020 0 Yazar: alikperislam
package udemydersleri.ARRAYandARRAYLİST;

class deneme{
private String isim;
public deneme(String isim){
this.isim=isim;
}
public void yazdır(){
System.out.println(isim);
}
}


public class foreach_döngüsü {
public static void main(String[] args) {

String[] array = {"Elma","Armut","Kiraz"};
for (String a : array) { // veri tipi, bir değer : dizi_ismi
System.out.println(a);
}

int[] sayiArray = {1,2,3,4,5};
for (int i : sayiArray) {
System.out.println(i);
}

// Aşağıdaki gibi bir classtan gelen objeleri diziye atabiliyoruz.
deneme [] classarray={new deneme("Mustafa"),new deneme("Kemal"),new deneme("Atatürk")};
for (deneme x : classarray) {
x.yazdır();
}

}
}