Java – Arraylist ile girilen sesli harfleri bulup ortadan kaldıran program algoritması

Haziran 29, 2020 0 Yazar: alikperislam

package javadersleri;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
public class sesliHarf{
public static void main(String[] args) {
// öncelikle kullanıcıdan bir data girmesini isteyeceğiz.
Scanner scan = new Scanner(System.in);
// kod’da üst üste 2 defa sesli harf kabul etmiyor yani : ali yazarsak kabul eder ama, aali yazarsak
// a’lardan birini kabul etmeyecek. çözümü ise, sesli harfleri ard arda yazacaksak eğer araya bir boşluk bırakmak
// yani a ali yazarsak bu şekilde kabul edecektir veya aaaa da 2 tane a yı kabul etmez, a a a a’da hepsini kabul eder.
System.out.println(“UYARI : Üst üste sesli harf girecekseniz araya boşluk bırakarak giriniz!”);
System.out.print(“Kısa bir metin giriniz : “);
String metin = scan.nextLine();
// for döngüsü içerisinde işimizi kolaylaştırmak için metnin uzunluğunu bir int değişkene tanımlıyoruz.
int uzunluk = metin.length();
int i;
// en başta metni yazdıracağız
System.out.println(“Kullanıcının girmiş olduğu kısa metin : “+metin);
// daha sonra Character tipinde bir ArrayList oluşturacağız.
ArrayList liste = new ArrayList<>();
// Oluşturduğumuz listeye for döngüsü yardımıyla metinde ki karakterleri tek tek listeye atıyoruz.
// normalde liste.add(); sadece 1 tane değer girişi için kullanılırken for döngüüs ile birden çok değer girişi
// yapılabilmektedir listeye.
for(i=0;i<uzunluk;i++){
liste.add(metin.charAt(i));
}
// hiç işlenmemiş olan listeyi en başta bir defa yazdırıyoruz.
System.out.println(“Başlangıçta ki liste : “+liste);
// kodun tamamını veya işleyişini etkilemeyen bir hata aldığımız için yani istediğimiz sonucu alabildiğimiz için
// aldığımız hatayı ayıklama yoluna gidiyoruz ve java’nın sunduğu try-catch bloklarını kullanarak kodun temiz çalışmasını sağlıyoruz.
try{ // try bloğunda kodun çalışan kısmı işleniyor.
for(i=0;i<uzunluk;i++){ // Bir for döngüsü içerisinde 0’dan metnin uzunluğuna kadar :
if(liste.get(i)==’a’ ){ // liste içerisinde eğer a harfi varsa
System.out.println(“Stringdeki sesli harf : “+liste.get(i)); // bu bloktaki harf varsa eğer listenin içerisinde onu yazdıracak.
liste.remove(i); // bu if bloğu içerisinde ki harf neyse o harfi sil komutu.
}
else if(liste.get(i)==’e’ ){ // liste içerisinde eğer e harfi varsa
System.out.println(“Stringdeki sesli harf : “+liste.get(i)); // bu bloktaki harf varsa eğer listenin içerisinde onu yazdıracak.
liste.remove(i); // bu else if bloğu içerisinde ki harf neyse o harfi sil komutu.
}
else if(liste.get(i)==’ı’ ){ // liste içerisinde eğer ı harfi varsa
System.out.println(“Stringdeki sesli harf : “+liste.get(i)); // bu bloktaki harf varsa eğer listenin içerisinde onu yazdıracak.
liste.remove(i); // bu else if bloğu içerisinde ki harf neyse o harfi sil komutu.
}
else if(liste.get(i)==’i’ ){ // liste içerisinde eğer i harfi varsa
System.out.println(“Stringdeki sesli harf : “+liste.get(i)); // bu bloktaki harf varsa eğer listenin içerisinde onu yazdıracak.
liste.remove(i); // bu else if bloğu içerisinde ki harf neyse o harfi sil komutu.
}
else if(liste.get(i)==’o’ ){ // liste içerisinde eğer o harfi varsa
System.out.println(“Stringdeki sesli harf : “+liste.get(i)); // bu bloktaki harf varsa eğer listenin içerisinde onu yazdıracak.
liste.remove(i); // bu else if bloğu içerisinde ki harf neyse o harfi sil komutu.
}
else if(liste.get(i)==’ö’ ){ // liste içerisinde eğer ö harfi varsa
System.out.println(“Stringdeki sesli harf : “+liste.get(i)); // bu bloktaki harf varsa eğer listenin içerisinde onu yazdıracak.
liste.remove(i); // bu else if bloğu içerisinde ki harf neyse o harfi sil komutu.
}
else if(liste.get(i)==’u’ ){ // liste içerisinde eğer u harfi varsa
System.out.println(“Stringdeki sesli harf : “+liste.get(i)); // bu bloktaki harf varsa eğer listenin içerisinde onu yazdıracak.
liste.remove(i); // bu else if bloğu içerisinde ki harf neyse o harfi sil komutu.
}
else if(liste.get(i)==’ü’ ){ // liste içerisinde eğer ü harfi varsa
System.out.println(“Stringdeki sesli harf : “+liste.get(i)); // bu bloktaki harf varsa eğer listenin içerisinde onu yazdıracak.
liste.remove(i); // bu else if bloğu içerisinde ki harf neyse o harfi sil komutu.
}
// Kodun amacına ulaştığı kısım : sesli harflerin listeden silinmesinden sonra listenin son halini yazdırıyoruz.
System.out.println(“Sesli harflerin olmadığı yeni liste : “+liste);
}
}
//
catch(Exception e){ // catch bloğunda kodun çalışmayan kısmı işleniyor (Exception e) exception : hata, e : hata türü.
System.out.println(“Bu bir hata mesajıdır, hata türünüz : ” + e); // hata alırsak eğer hata mesajını yazdıracak. Hata almazsak yazdrımayacak yani catch bloğu çalışmayacak.
}
}
}