JAVA COLLECTİONS SINIFINDAKİ LİSTELER VE ARRAYLİST :

Haziran 29, 2020 0 Yazar: alikperislam

JAVA COLLECTİONS SINIFINDAKİ LİSTELER VE ARRAYLİST :

ARRAYLİST UYGULAMALI KOD ———->

package javadersleri;

import java.util.ArrayList;

public class arraylist00 {

    public static void main(String []args){

        ArrayList<Integer> sayilar = new ArrayList<>(); // x elemanlı bir dizi veya bir şey yazmayız.

        // tek tek sayılar ekleyebiliyoruz sayilar.add(x); ile

        sayilar.add(11);

        sayilar.add(67);

        sayilar.add(13);

        sayilar.add(29);

        // tüm elemanları yazdıracak aynı dizi içerisinde.

        System.out.println(sayilar+”\n”);

        // 1. indis yerine 89 yazmış olduk yani daha önceden 1. indis olan 78 artık 2. indis durumunda.

        sayilar.add(1,89);

        System.out.println(sayilar);

        // 2. indis te olan sayıyı bize verecek bu sefer.

        // sayilar.get(indis numarası);

        System.out.println(sayilar.get(2));

        // foreach diyerek for döngüsü kuruyoruz ArrayList’lerde

        // foreach şu şekilde tanımlanır ;

        // for (Veri_tipi x : ArrayList ismi){

        // işlemler … }

        for (Integer x : sayilar) {

            System.out.print(x+”-“); // 18-89-78-49-56- olarak yazdırdı tek tek.

        }

        // indis numarasına göre sayı kaldıralım.

        sayilar.remove(0);

        System.out.println(“\n”+sayilar); // 18 i kaldırmış oldu ArrayList’ten.

        //sayilar.clear(); sayılar arrayinde ki her şeyi temizler.

        sayilar.clone(); // sayilar arrayindeki her şeyi klonlar yani kopyalar.

    }

}

ARRAYLİST KENDİ ÖRNEK KOD’UM ———->

package javadersleri;

import java.util.ArrayList;

import java.util.Scanner;

public class ornekkodarraylist {

    public static void main(String []args){

        ArrayList<String> liste = new ArrayList<>();

        liste.add(“isim : alikper”);

        liste.add(“\nsoyisim : islam”);

        liste.add(“\nnumara : 19410051073”);

        liste.add(“\nbölüm : Yönetim bilişim sistemleri”);

        liste.add(“\nders : Algoritma ve programlamaya giriş-2”);

        liste.add(“öğrenilen diller : Python / Java”);

        liste.add(“c#”);

        liste.remove(6);

        System.out.println(“***** LİSTELER İLE ÖĞRENCİ VERİTABANI UYGULAMASINA HOŞ GELDİNİZ *****”);

        System.out.println(“0 – çıkış yapmak için\n1 – bilgiler ekranı için\n2 – veri silmek için\n3 – veri eklemek için”);

        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        while (true){

            System.out.print(“Lütfen yapmak istediğiniz işlemi giriniz :”);

            int secenek = scan.nextInt();

            if(secenek==0){

                System.out.println(“Uygulamadan çıkış yapılıyor lütfen bekleyiniz…”);

                System.out.println(“Uygulamadan başarıyla çıkış yapıldı.”);

                break;

            }

            else if(secenek==1){

                System.out.println(liste);

            }

            else if(secenek==2){

                System.out.print(“Silmek istediğiniz veriyi giriniz :”);

                int verisil = scan.nextInt();

                if(verisil>=0 && verisil<=5){

                    liste.remove(verisil);

                }

            }

            else if(secenek==3){

                System.out.println(“Eklemek istediğiniz veriyi giriniz : “);

                String veriekle = scan.nextLine();

                liste.add(veriekle);

            }

            else {

                System.out.println(“Yanlış bir işlem yaptınız, tekrar deneyiniz…”);

                break;

            }

        }

    }

}

ARRAYLIST’IN PRIMITIVE DIZILERE GÖRE AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI :

Öncelikle diziler veri yapısına girer ve bellek üzerinde sadece aynı tipten verileri tutmamızı sağlamaktadır.

Örneğin bir x değişkenine sadece 1 adet veri girebilirken, bir x dizisine ayni tipten birçok veri girebilmekteyiz.

ArrayListler ise; dizilerden en büyük farkı olarak tanımlayabileceğimiz olan içerisinde birden çok türde veriyi(Integer,Character,String vs…) kapsayabilmesidir.

Arraylistler aslında bir koleksiyon(collections) tabanlı bir sınıftır diyebiliriz. Dizilerde olmayan pek çök özelliği içerisinde barındırmaktadır ArrayListler.

1) Diziler sabit uzunlukta tanımlanırlar. Tanımladıktan sonra büyültülüp küçültülemezler.

ArrayList’te ise böyle bir kısıtlama yoktur. Eleman eklediğimiz sürece boyutu artacaktır. Eleman çıkarttığımız sürece boyutu azalacaktır.

2) Diziler tanımlanırken içerisine ekleyeceğimiz elemanların kesinlikle türünü belirtmemiz gerekir.

Farklı türde bir eleman eklememize izin vermez. ArrayList’te ise böyle bir kısıtlama yoktur. Farklı türlerden elemanlar ekleyebiliriz.

3) Ayrıca ArrayList’e eklediğimiz elemanları yönetmek için bu sınıfın içerisinde ki farklı farklı metotları kullanabiliriz buda bize kullanım kolaylığı sağlamaktadır.