Java – Constructer (yapıcı method) OOP kodları

Haziran 29, 2020 0 Yazar: alikperislam

Java aynı isme sahip birden fazla method tanımlamamıza iizn vermektedir bu sayede aynı isimle defalarca method tanımlayabiliriz, bu işleme methodlarda overloading denmektedir yani aşırı yüklenme. Örneğin a methodun da 1 tane parametre gönderdiysek yine a methodun da 2 parametre göndermeliyiz veya ikisinde de 1 tane parametre gönderip bu parametrelerin veri tiplerini farklı kullanmalıyız veya bunların hepsi aynı olsun veri tipi ikisinde de integer değer olsun ve tek bir parametre olsun ama bu sefer en azından isimleri farklı olmalı gönderilen parametrelerin aksi takdirde java hata verecektir tamamen aynı method tanımladığımız için. Java bu gönderilen parametrenin hangisine ait olup olmadığını aslında yine bir koşullu durum kullanarak sağlıyor diyebiliriz java bakıyor String bnir parametre girilmiş peki bu methodların arasında String bir parametreye sahip overloading method var mı diye eğer varsa java bunu tanımlıyor ve kabul ediyor yani bu şekild eyapılıyor overloading işlemi.

Örnek kodlar :

public class METHODLARDA_OVERLOADİNG {
    public static void toplama(String a,String b,String c){
        System.out.println(a+” “+b+” “+c);
    }
    public static void toplama(int a,int b,int c){
        System.out.println(“Toplam : “+(a+b+c));
    }
    public static void toplama(int a,int b){
        System.out.println(“Toplam : “+(a+b));
    }
    /////////// skor hesaplama uygulaması :
    public static void skorhesapla(String isim,int puan){
        System.out.println(isim+” isimli kullanıcının “+puan+” puanı var.”);
    }
    public static void skorhesapla(String isim){
        System.out.println(isim+”isimli oyuncunun hiç puanı yok.”);
    }
    public static void skorhesapla(int puan){
        System.out.println(“isimsiz kullanıcının puanı : “+puan);
    }
    public static void main(String[]args){
        toplama(“Mustafa”,”Kemal”,”Atatürk”);
        toplama(8,9); // ilk önce aynı isme sahip olan alttaki toplama fonksiyonunu çağırıdık.
        toplama(8,4,6); // daha sonra üstteki aynı isme sahip toplama fonksiyonunu çağırmış olduk.
        ///// kıssadan hisse : java’da aynı fonksiyon adıyla defalarca fonksiyon oluşturabiliriz bu sadece bizim,
        //ihtiyacımıza kalmış bir şey.
        skorhesapla(“mehmet”,89);
        skorhesapla(65);
        skorhesapla(“mustafa “);
    }}