Java – Interface ve ımplements

Haziran 29, 2020 0 Yazar: alikperislam

INTERFACE VE IMPLEMENT :

UYGULAMALI KOD ———->

package javadersleri;

    interface ogrenci{ // interface bu şekilde tanımlanmaktadır classlar gibi tanımlanıyor yani.

        //interface’in amacı planlamadır bir otomasyon yapılacaksa o otomasyonla ilgili bilgileri rezerve etmiş oluyoruz.

        public void ogrenciNumarası();

        public void ogrenciAd();

        // bu 2 fonksiyonu rezerve etmiş olduk.

    }

class ogrenciSınıfı implements ogrenci{ // interface’de extends değil implement edilir.

    public void ogrenciNumarası(){

        System.out.println(“19410051073”);

    }

    public void ogrenciAd(){

        System.out.println(“Alikper İslam”);

    }

}

public class ınterface_ımplementler{

    public static void main(String[] args){

        ogrenciSınıfı x = new ogrenciSınıfı();

        x.ogrenciAd();

        x.ogrenciNumarası();

    }

}

KENDİ ÖRNEK KOD’UM ———->

package javadersleri;

import java.util.Scanner;

// OtoRuning uygulaması interface ile :

interface otoTuning{ // interface bu şekilde tanımlanmaktadır classlar gibi tanımlanıyor yani.

        //interface’in amacı planlamadır bir otomasyon yapılacaksa o otomasyonla ilgili bilgileri rezerve etmiş oluyoruz.

        public void arabaHızSınırı(int hiz);

        public void beygir(int beygir);

        public void marka(String isim);

        // bu 2 fonksiyonu rezerve etmiş olduk.

    }

class ecuMasters implements otoTuning{ // interface’de extends değil implement edilir.

    public void arabaHızSınırı(int hiz){

        System.out.println(“önceki hız sınırı : “+hiz);

        if (hiz<250){

            hiz+=65;

            System.out.println(“Ecumasters otoTuning işlemleri sonrası yeni hız sınırı : “+hiz);

        }

        else{

            hiz+=35;

            System.out.println(“Ecumasters otoTuning işlemleri sonrası yeni hız sınırı : “+hiz);

        }

    }

    public void beygir(int beygir){

        System.out.println(“Eski beygir : “+beygir);

        beygir+=((beygir*10)/100);

        System.out.println(“Yeni beygir : “+beygir);

    }

    public void marka(String isim){

        System.out.println(“Otomobil markası : “+isim);

    }

}

public class ınterface_ımplementler{

    public static void main(String[] args){

        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print(“Marka : “);

        String marka = input.nextLine();

        System.out.print(“Beygir : “);

        int beygir = input.nextInt();

        System.out.print(“Hız sınırı : “);

        int hiz = input.nextInt();

        ecuMasters ecu = new ecuMasters();

        ecu.marka(marka);

        ecu.beygir(beygir);

        ecu.arabaHızSınırı(hiz);

    }

}