Java Lunchbell sayısı (bir sayının tüm basamaklarına kalansız bölünebilmesi durumudur.) algoritması

Haziran 29, 2020 0 Yazar: alikperislam

package javadersleri;
import java.util.Scanner;
public class lunchbell {
public static void main(String[] args) {
Scanner scan = new Scanner(System.in);
System.out.print(“Lütfen 5 basamaklı bir sayı giriniz :”);
int sayi = scan.nextInt();

  if(sayi<100000 && sayi>9999){ // girilen sayının 5 basamaklı olup olmadığını kontrol ettim.
    // öncelikle sayinin basamakları ayrışacak biçimde 10 ve katlarına böldüm.
    int a1 =sayi/10000;
    int a2 =(sayi/1000);
    int a3 =(sayi/100);
    int a4 =(sayi/10);
    int a5 =(sayi);
    // daha sonra sadece son basamakları kalacak biçimde gerekli aritmetik işlemleri yaptım.
    int b1 =a1;
    int b2 = a2%10;
    int b3 =(a3-(a2*10));
    int b4 =(a4-(a3*10));
    int b5 =(a5-(a4*10));
    // basamakların ekran çıktılarını yazdırdım.
    System.out.println("a1 :"+a1+"\na2 :"+a2+"\na3 :"+a3+"\na4 :"+a4+"\na5 :"+a5);
    System.out.println("");
    System.out.println("b1 :"+b1+"\nb2 :"+b2+"\nb3 :"+b3+"\nb4 :"+b4+"\nb5 :"+b5);
    // son olarak lunch-bell sayısı tüm basamaklarına tam bölünen bir sayı olduğu için kalanları 0 olacak
    // biçimde koşullu durumda kontrol ettim hepsini.
    if(b2==0 || b3==0 || b4==0 || b5==0 ){ // kullanıcı sayının herhangi biryerinde 0 kullanırsa bölünemeyeceği için hata verecek o yüzden koşullu durum kullandım.
      System.out.println("Lütfen 0 kullanmayınız..."); // b1==0 değerini if koşulunda kullanmadım çünkü zaten başa 0 yazınca 4 basamaklı olarak geçiyor.
    }
    else{
      if(sayi%b1==0 && sayi%b2==0 && sayi%b3==0 && sayi%b4==0 && sayi%b5==0){
        System.out.println("\nTebrikler "+sayi+" sayısı bir-lunch bell sayısıdır.");
      }
      else{
        System.out.println("\nÜzgünüm "+sayi+" sayısı lunch-bell sayısı değildir.");
      }
    }
  }
  else{
    System.out.println("Üzgünüm 5 basamaklı bir sayı girmediniz...");
  }
}

}