Java methodlar ile bir sayının asal olup olmama durumunu kontrol etme

Haziran 29, 2020 0 Yazar: alikperislam

package javadersleri;
import java.util.Scanner;
public class asalmi {
public static boolean asal_mi(int sayi){ // true veya false döndürmesi için void yerine boolean yazdım.
if(sayi==0 || sayi==1){ // gönderilen sayı 0 veya 1 ise true değer döndürüyordu program, 0 ve 1 asal sayı olmadığı için ve
return false; // programın daha sağlıklı olması için ayrı bir şekilde false olarak döndürmek zorunda kaldım.
}
for (int i=2;i<sayi;i++){ // en küçük asal sayı 2 olduğu için 2 den başlattım.
if(sayi%i==0){ // 0 kalanını veriyorsa tam bölünmüş demektir. asal olmadığı anlamına gelir bundan dolayı false döndürecek.
return false;
}
} return true; // sayı asal ise true döndürecek.
}
public static void main(String []args){
Scanner scan = new Scanner(System.in);
while (true){
System.out.print(“Lütfen bir sayı giriniz :”);
int sayi = scan.nextInt();
if(sayi<0){ // sayının negatif veya pozitif olma durumunu koşul yardımıyla kontrol ediyorum ilk olarak.
System.out.println(“Lütfen negatif bir sayı girmeyiniz !”);
}
else{ // sayı negatif değilse eğer
System.out.println(asal_mi(sayi)); // girilen sayıyı asal_mi methoduna gönderdik ve methodda ki işlemin sonucunda değer döndürdü.
}
}
}
}