Java – Methodlar, return, parametresiz methoda geniş kapsamlı bir giriş ve bol örnekler

Haziran 29, 2020 0 Yazar: alikperislam

 Java’da Metod Yapısı

Methodlara python, c ve türevi olan diller de fonksiyonlar da denebiliyor. Java’da biz methodlar kullanıyoruz fonksiyon demiyoruz. Method bir programın ayrılmış bir parçası diyebiliriz. Normal de dongülerin içerisin de koşullu durumlar kullanarak yaptığımız işlemleri veya en basitinden örnek verecek olursak eğer switch-case kullanarak 4 işlem programı yazıyoruz bu programı daha programlamaya uygun olması için veya daha kullanışlı olması için methodlar yardımıyla da yapabiliriz mesela;

package javadersleri;
import java.util.Scanner;
public class deneme {

// Yazdığım bu kodda 4 işlem yapan bir program oluşturdum // ama bunu switch-case ile yapmak yerine programı //methodlar yardıyla yazıp daha sonradan methodu

//çağırdım. Methodlar istediğimiz zaman çağırabildiğimiz //için birçok konuda bizlere kolaylık yaşatmaktadır.
    public static void dortislem(String islem,int a,int b){
        if (islem.equals(“+”)){
            System.out.println(“a + b = “+(a+b));
        }


        else if(islem.equals(“-“)){
            System.out.println(“a – b = “+(a-b));
        }


        else if(islem.equals(“/”)){
            System.out.println(“a / b = “+(a/b));
        }


        else if(islem.equals(“*”)){
            System.out.println(“a * b = “+(a*b));
        }}


    public static void main(String []args){
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        String islem=input.nextLine();
        dortislem(islem,11,7);
    }}

Yukarıda ki kodda olduğu gibi methodlar içerisine parametre alabilirler; hatta ve hatta farkı veri tiplerinden parametreler de alabiliyor örneğin String, int, double vs… aynı anda bu parametreleri tek bir methodun içerisinde kullanabiliriz.

Parametresiz bir method örneği-1 :

public class deneme {
    public static void fonksiyon(){
        System.out.println(“hello world !”);
    }
    public static void main(String[]args){
        fonksiyon();
    }

Parametresiz bir method örneği-2 :

public class METHODLAR {
    // public static void fonk_adi(parametre/veya bosluk){} //dersek eğer tanımlamış oluruz sadece fonksiyonu
    public static void selamlama(){
        System.out.println(“Merhaba, nasılsınız ?”);
        System.out.println(“Selamlar…”);
    }
    public static void faktoriyel(){
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        System.out.println(“Faktoriyel :”);
        int fakto=scan.nextInt();
        int faktoriyellenmis_sayi=1;
        while (fakto>0){
            faktoriyellenmis_sayi*=fakto;
            fakto-=1;
            if(fakto==0){
                System.out.println(faktoriyellenmis_sayi);
            }
        }
    }
    public static void main(String[] args) {
        // ama fonksiyonu çağırmak istiyorsak main methodunda çağırmamız gerek çünkü,
        // main fonksiyonu çalıştırmayı sağlıyor.
        // fonksiyon_adi(){
        // parametreler…
        // }
        selamlama(); //şimdi selamlama fonksiyonu çalışmış olacak…
        // aynı fonksiyonu defalarca cağırabiliriz…
        faktoriyel();
    }
}

Methodlar da return kavramı :

Methodlar da return bir değer döndürmeyi sağlamaktadır. Return den sonra yazılan hiçbir kod çalışmaz çünkü return değerini döndürür ve o fonksiyon içinde ki işlemi sonlandırır bir nevi değeri döndürdükten sonra döngülerde kullanılan break komutunun işlevini de yerine getirdiğini söyleyebiliriz bu konuda.

Return kavramı ile ilgili örnek kodlar :

public class METHODLARDA_RETURN {
    public static int toplama(int a,int b,int c){
        // return kullandığımızda void kullanmayız sebebi ise void zaten bir değer //döndürülmeyecekse eğer
        // boş olması için kullanılıyordu ama retun kullanıdığımızda integer veri tipi ise void yerine int
        // String kullanıdysak void yerine String vs.. olarak kullanılmaktadır.
        return (a+b+c); // return (işlem); olarak kullanabiliyoruz.
        // return cevabını daha sonra döndürmek için fonksiyonu çağırdığımızda yazdırılan bir işlemdir.
    }

    public static int ikiylecarp(int a){
        return a*2;
        // not == return’ün altına yazılan hiçbir kod çalışmaz çünkü return kodu //bitiren bir işlemdir…!!!
    }
    public static int ikiyletopla(int a){
        return a+2;
    }
    public static int dortlecarp(int a){
        return a*4;
    }

    public static void main(String []args){
        // toplama(1,2,3); hiçbir şey yazdırmadı  çünkü println’da kullanmamız //gerekiyordu
        System.out.println(“Toplam : “+toplama(1,2,3)); // printlnin içinde fonksiyonu çağırmamız gerek
        // return kullanırsak eğer.
        //////////////////////////////////////////////////////////

        // iç içe fonksiyonlar kullanıcaz ve returnun mantığını daha iyi //anlayacağız…
        // retun değer döndürür ve döndürdüğü yerde artık o’na eşittir!!!!
        int a=dortlecarp(ikiyletopla(ikiylecarp(5)));
        // ilk önce değerimiz 5*2=10 oldu daha sonra 10 olan değer 10+2=12 oldu en sonda 12 olan değer
        // 12*4 ten 48 oldu ve altta değeri yazdrımış olduk.
        System.out.println(a);}}