Java – OOP ve Arraylist ile şarkıcılar projesi

Haziran 29, 2020 0 Yazar: alikperislam
package udemydersleri.ARRAYandARRAYLİST;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
import java.util.concurrent.ExecutionException;
class sarkıcılar{
private ArrayList<String> sarkici_listesi = new ArrayList<>(); // bir sınıfın içerisine arraylist tanımlamış olduk dümdüz.

public void sarkicilariBastir(){ // şarkıcıların kaç kişi olduğunu yazdıracak ve kimler olduığunu yazdıracak.
System.out.println(sarkici_listesi.size()+" adet şarkıcımız var.");
for (int i=0;i<sarkici_listesi.size();i++){
System.out.println((i+1)+" . şarkıcı = "+ (sarkici_listesi.get(i)));
}
}

public void sarkıcıEkle(String isim){
sarkici_listesi.add(isim);
System.out.println("Şarkıcı listesi gtüncellendi eklenen şarkıcı : "+isim);
}

public void sarkıcıGuncelle(String guncelsarkıcı, int hangisarkici){
try{
sarkici_listesi.set(hangisarkici,guncelsarkıcı);
System.out.println("Şarkıcı güncellendi güncel şarkıcımız : "+guncelsarkıcı);
}
catch(Exception e){
System.out.println("\nHata aldınız lütfen daha az index numarası giriniz : "+e);
}
}

public void sarkıcıSil(int pozisyon){
String isim = sarkici_listesi.get(pozisyon); // silinecek olan şarkıcının ismini buluyor.
sarkici_listesi.remove(pozisyon); // şarkıcıyı siliyor.
System.out.println("Silinen şarkıcının ismi : "+isim);
}

public void sarkiciAra(String isim){
int pozisyon = sarkici_listesi.indexOf(isim);// isimli kişinin varsa eğer indexini verecek. yoksa -1 veriyor!!!
if(pozisyon>=0){
System.out.println(isim+" adlı şarkıcı mevcut.");
}
else{
System.out.println("Maalesef şarkıcı mevcut değil...");
}
}
}
public class Arraylist_sarkıcıMain {

// classımızı çalıştıracağız main classın içerisinde.
private static sarkıcılar sarkıcıs = new sarkıcılar(); // obje tanımladık static anahtarı ile
private static Scanner scan = new Scanner(System.in);

public static void islemleri_bastir(){
System.out.println("\n0 : Uygulamadan çık ");
System.out.println("1 : İşlemleri görüntüle");
System.out.println("2 : Şarkıcıları görüntüle");
System.out.println("3 : Şarkıcı ekle");
System.out.println("4 : Şarkıcı güncelleme");
System.out.println("5 : Şarkıcı sil");
System.out.println("6 : Şarkıcı ara");
}
public static void goruntule(){
sarkıcıs.sarkicilariBastir();
}
public static void sarkici_ekle(){
System.out.print("Eklemek istediğiniz şarkıcıyı giriniz : ");
String sarkıcı =scan.nextLine();
sarkıcıs.sarkıcıEkle(sarkıcı);
}
public static void sarkıcı_gunceller(){
System.out.print("Güncellemek istediğiniz şarkıcı ismi : ");
String sarkıcı = scan.nextLine();
System.out.println("Güncellemek istediğiniz şarkıcı numarası : ");
int numara = scan.nextInt();
sarkıcıs.sarkıcıGuncelle(sarkıcı,numara);
}
public static void sil(){
System.out.println("Silmek istediğiniz şarkıcı pozisyonunu giriniz : ");
int pozisyoon = scan.nextInt();
sarkıcıs.sarkıcıSil(pozisyoon);
}
public static void ara(){
System.out.println("Aramak istediğiniz şarkıcının ismini giriniz : ");
String isim = scan.nextLine();
sarkıcıs.sarkiciAra(isim);
}

public static void main(String[] args) {
System.out.println("***** ŞARKICILAR UYGULAMASINA HOŞ GELDİNİZ *****");
islemleri_bastir();
int islem;

while(true){
System.out.print("\nYapmak istediğiniz işlemi giriniz : ");
islem=scan.nextInt();
scan.nextLine(); // ilerde string bir değer alacağımız için bunu bırakıyoruz hemen int'in altına.
if(islem == 0){
System.out.println("\nProgramdan çıkış yapılıyor lütfen bekleyiniz...");
System.out.println("Çıkış yapıldı.");
break;
}

else if(islem == 1){
islemleri_bastir();
}

else if(islem == 2){
goruntule();
}

else if(islem == 3){
sarkici_ekle();
}

else if(islem == 4){
sarkıcı_gunceller();
}

else if(islem == 5){
sil();
}

else if(islem ==6){
ara();
}

else{
System.out.println("Yanlış bir işlem yaptınız lütfen tekrar deneyiniz...");
}
}
}
}