Java’da static kavramı

Haziran 29, 2020 0 Yazar: alikperislam

STATİC KAVRAMI : Static’ler objelere özgü değil static’ler sadece class’a özgüdürler. Proje çalıştığı anda bunlar direk olarak bellekte oluşmaktadırlar. Biz eğer main methodu’nun içinde obje oluşturmasak bile yine de biz bunlara erişim sağlayabiliyoruz. En basit örneğiyle şimdi bir tane class oluşturalım, bu class’ın içerinde bir tane static bir tane de normal bir özellik tanımlayalım daha sonra bunları main methodunda çalıştıralım; static ile oluşturulan özelliğe değer gireceğiz ve o değeri hiçbir obje tanımadan yine aynı şekilde ekranda yazdıracak ama eğer normal özellikte obje oluşturmazsak bu böyle olmayacak :

package javadersleri.d1;

public class static0 {

public static int numara = 137

public int sayi =10;

public static0(){

numara=10;

sayi=10;

}}

////////////////////////// package javadersleri.d1;

public class main0 {

public static void main(String[]args){

static0 static1 = new static0(); static0 static2 = new static0(); System.out.println(static0.numara); // yani bir obje tanımlamadan //da çalıştırabiliyoruz. // System.out.println(static0.sayi); gelmiyor çünkü static olarak // belirtmemiştik static’in farkı burdada ortaya // çıkıyor. System.out.println(static1.sayi); System.out.println(static2.numara); }}