Kendisine göderilen sayı tek ise true, çift ise false değeri döndüren method algoritması

Haziran 29, 2020 0 Yazar: alikperislam

package javadersleri;
import java.util.Scanner;
public class vize1 {
/////// Kendisine göderilen sayı tek ise true, çift ise false değeri döndüren methodu yazınız.
public static boolean tek_cift(int sayi){
if(sayi%2==0){
return false;
}
return true;
}

  // program halini alabilmesi için while döngüsü içerisine aldım kodları ve
  // method'dan false olarak dönen değeri çift sayı olarak, true olarak dönen değeri ise tek sayı olarak
  // koşullar yardımı ile yazdırmış oldum.

  public static void main(String[]args){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    String islemler="***** Tek-Çift sayı bulma programına hoş geldiniz *****" +
        "\nSayı girmek için 1'e basınız" +
        "\nProgramdan çıkış yapmak için 0'a basınız";
    System.out.println(islemler);
    while (true){
      System.out.print("\nYapmak istediğiniz işlemi giriniz :");
      String islem=input.nextLine();
      if(islem.equals("1")){
        System.out.print("Lütfen bir sayı giriniz :");
        int sayi=input.nextInt();
        if(tek_cift(sayi)==true){
          System.out.println(sayi+" sayısı tek sayıdır.");
        }
        else{
          System.out.println(sayi+" sayısı çift sayıdır.");
        }
      }
      else if(islem.equals("0")){
        System.out.println("Çıkış yapılıyor lütfen bekleyiniz...\nProgramdan çıkış yapıldı.");
        break;
      }
    }
  }
}