Yazar: alikperislam

Fonksiyonlar;

#### Fonksiyonlar: #def fonksiyon adı(parametre): #gerekirse fonksiyon açıklaması #işlemler #gerekirse return. #ilk_fonksiyonum() python satır satır çalışan bir dil olduğu için üstte tanımlanmadan bunu kabul etmez. def ilk_fonksiyonum(): “”””ilk fonksiyonumuz.””” print(“fonksiyon tanımlandı.”) ilk_fonksiyonum() #tanımlandğı için artık çağırabiliriz rahatlıkla. # print(ilk_fonksiyonum.__doc__) eğer bunu girersek yukarda ki yorum satırı ekranda gözükecektir. def merhaba(isim): print(“merhaba”,isim) merhaba(“alikper”) #merhaba alikper yazdıracaktır.…

Yazar: alikperislam Ocak 23, 2020 0

Dictionary-Set-Demet;

### dictionary(sözlük) kullanımı: — veri yapıları sayılabilir. # rakamla girilen bir değeri string ifadeye çevirme programı : b={1:”bir”,2:”iki”,3:”üç”,4:”dört”,5:”beş”,6:”altı”,7:”yedi”,8:”sekiz”,9:”dokuz”,0:””} o={1:”on”,2:”yirmi”,3:”otuz”,4:”kırk”,5:”elli”,6:”altmış”,7:”yetmiş”,8:”seksen”,9:”doksan”,0:””} sayi=input(“lütfen bir sayı giriniz :”) birler=int(sayi[1]) #35 —>5 onlar=int(sayi[0]) #35 —>3 print(o[onlar]+b[birler]) ### set(küme) kavramı: #not : diziden farkı asla tekrarlananları tekrar tekrar yazdırmaz her birini 1 kere yazdırır… kume1={1,2,3,4,5} print(kume1) kume2={1,2,3,7,8,5,5,4,7,7,3,3,2} print(kume2) kume3={“metinsel ifade”} #…

Yazar: alikperislam Ocak 23, 2020 0

Matrisler;

### iki boyutlu diziler veya çok boyutlu diziler(matrisler): matris=[[1,3,6],[2,5,7],[8,9,2]] # iki boyutlu bir matris oluşturduk. print(matris) # 1 3 6 # 2 5 7 # 8 9 2 print(matris[0]) #matrisin ilk dizisini yazdırmış olduk print(matris[1][1]) #matristen bir dizi elemanını alacaksak satır ve sütununu yazdırmak yeterlidir. ## matris toplamı : m1=[[1,5,7], [3,7,6], [9,8,1]] for i in…

Yazar: alikperislam Ocak 23, 2020 0

Python’da diziler;

##diziler temel işlemler :#sayı dizileridizi=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,0]print(dizi)print(dizi[0])print(dizi[8])print(dizi[:6])print(dizi[4:])print(dizi[3:8])dizi[0]=7 #dizinin ilk elemanını değiştirdikprint(dizi)print(dizi[0])print(len(dizi)) #dizinin uzunuğunu verir.#string dizilersdizi=[“elma”,”armut”,”portakal”,”muz”]print(sdizi)print(sdizi[2])sdizi[3]=”ayva”print(sdizi)sdizi.append(“üzüm”) ## sdizi.append komutu ile üzümü ekledik.print(sdizi)del sdizi[3] ## del sidizi[] komutu ile indis numarasını yazarak o meyveyi sildik.print(sdizi)sdizi.pop(2) ## sdizi.pop() komutu ile indis numarasını yazarak o meyveyi sildik 2. yol bu.print(sdizi)sdizi.remove(“elma”) ## sdizi.remove(“”) le silmek istediğimiz meyvenin adını yazarak sildik.print(sdizi)sdizi += [“mango”,”kiraz”,”karpuz”]…

Yazar: alikperislam Ocak 23, 2020 0

Döngüler;

## not : döngüler, programlama dilinde yüzlerde satırlık işlemi tek tek yazmak yerine tek sefer de kullanım için uygundur. ## for döngüsü: for x in range(10): #0 dan 9 a kadar alt alta yazdırır print(x) for x in range (4,8): #4 ten 7 ye kadar alt alta yazdırır print(x) for x in range(10,20,2): #10 dan…

Yazar: alikperislam Ocak 23, 2020 0

Koşullu durumlar (if-elif-else);

##if-elif-else kullanımı: #if sadece bir kez kullanılır daha sonra devam eden koşullar varsa (else if) yani elif kullanılır. “”” < > <= >= == eşit eşit operatörüdür #iki değer birbirine eşitse True değeri değilse False değeri != eşit değilse operatörüdür #e eşit değilse True operatörü döndürür boolean değerlerin baş harfi büyük yazılır ; True, False…

Yazar: alikperislam Ocak 23, 2020 0

Matematiksel operatörler;

#matematiksel işlemler ve operatörler : import math #matematik operatörleri için kütüphane açar / math. ile kullanırız. a=int(input(“a :”)) b=int(input(“b :”)) c=a+b print(c) c=a/b #buraya c=a//b yaparsak o zaman da integer olarak yazdırır. print(int(c)) #int olarak almazsak float olarak yazdırırdı. m1=input(“bir metin giriniz :”) m2= input(“bir metin daha giriniz :”) print(m1+m2) print(19%2) #kalanı yazdırır. print(2**6) #üssünü…

Yazar: alikperislam Ocak 23, 2020 0

Veri tipleri için örnekler;

a=5 b=8 c=”string” print(“a değişkeni=”,a) print(“b değişkeni=”,b) print(“c strringi=”,c) print(a,b,c,sep=”-“) # sep=”” çift tırnak arasına yazılan şey virgül yerine geçer sep komutunda. # tek açıklama satırı için kullanılır “””birden çok açıklama satırı için kullanılır “”” print(‘tek tırnakla yazım’) print(“çift tırnakla yazım”) print(“””üç tırnakla yazım”””) print(“””buraya “iki tırnaklı yazım” ekledim”””) # amaç vurgulanmak istenileni çift tırnak…

Yazar: alikperislam Ocak 23, 2020 0