Yazar: alikperislam

Java – Bir dizi içerisindeki indislerin asal olanlarını başka bir diziye aktarma algoritması

package javadersleri;import java.util.Random;public class asaldizi {public static void main(String []args){int sayi1;int[] sayilar = new int[500]; // dizinin boyutunu 500 belirledim.int[] asalsayilar =new int [158]; // 0-1000 arasında 158 adet asal sayı vardır ondan dolayı maximum 158 yaptım.Random randomsayi = new Random(); // Random oluşturdum.// 0-1000 arasında 500 adet rastgele sayı oluşturdum ve sayılar dizisinin içine…

Yazar: alikperislam Haziran 29, 2020 0

Java methodlar ile bir sayının asal olup olmama durumunu kontrol etme

package javadersleri;import java.util.Scanner;public class asalmi {public static boolean asal_mi(int sayi){ // true veya false döndürmesi için void yerine boolean yazdım.if(sayi==0 || sayi==1){ // gönderilen sayı 0 veya 1 ise true değer döndürüyordu program, 0 ve 1 asal sayı olmadığı için vereturn false; // programın daha sağlıklı olması için ayrı bir şekilde false olarak döndürmek zorunda…

Yazar: alikperislam Haziran 29, 2020 0

Goldbach teoremi algoritması (Her çift sayı kendisinden önceki asal çiftlerin toplamına eşittir.)

package javadersleri;import java.util.Random;public class final_asalçiftleri {public static void main(String []args){// (Goldbach teoremine göre her çift sayı kendisinden önceki iki asal sayının toplamıdır.)// önce 0-100 arasında ki tüm asal sayıları bir asal dizisinin içerisine yazdım.int dizi[] = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53,59, 61, 67, 71,…

Yazar: alikperislam Haziran 29, 2020 0

Java – Arraylist ile girilen sesli harfleri bulup ortadan kaldıran program algoritması

package javadersleri;import java.util.ArrayList;import java.util.Scanner;public class sesliHarf{public static void main(String[] args) {// öncelikle kullanıcıdan bir data girmesini isteyeceğiz.Scanner scan = new Scanner(System.in);// kod’da üst üste 2 defa sesli harf kabul etmiyor yani : ali yazarsak kabul eder ama, aali yazarsak// a’lardan birini kabul etmeyecek. çözümü ise, sesli harfleri ard arda yazacaksak eğer araya bir boşluk bırakmak//…

Yazar: alikperislam Haziran 29, 2020 0

Java – OOP ve Arraylist ile şarkıcılar projesi

package udemydersleri.ARRAYandARRAYLİST;import java.util.ArrayList;import java.util.Scanner;import java.util.concurrent.ExecutionException;class sarkıcılar{ private ArrayList<String> sarkici_listesi = new ArrayList<>(); // bir sınıfın içerisine arraylist tanımlamış olduk dümdüz. public void sarkicilariBastir(){ // şarkıcıların kaç kişi olduğunu yazdıracak ve kimler olduığunu yazdıracak. System.out.println(sarkici_listesi.size()+” adet şarkıcımız var.”); for (int i=0;i<sarkici_listesi.size();i++){ System.out.println((i+1)+” . şarkıcı = “+ (sarkici_listesi.get(i))); } } public void sarkıcıEkle(String isim){ sarkici_listesi.add(isim); System.out.println(“Şarkıcı listesi…

Yazar: alikperislam Haziran 29, 2020 0

Java – Arraylerde işlemler

package udemydersleri.ARRAYandARRAYLİST;import java.util.Arrays;import java.util.Scanner;public class arraylerde_islemler { // method array referansı dönecek direkmen. public static int[] array_doldur(int sayi){ // int[] diyerek diziyi alacağımızı belirttik ve int sayi diyerek // arrayin kaç elemanlı olacağını alıyoruz. Scanner scan = new Scanner(System.in); int[] cıktı = new int[sayi]; // sayı kadar eleman alacak. for(int i=0; i<sayi; i++){ cıktı[i]=scan.nextInt(); //…

Yazar: alikperislam Haziran 29, 2020 0

Java – arraylerde matrisler

package udemydersleri.ARRAYandARRAYLİST;import java.util.Scanner;public class Arraylerde_matrisler { public static void main(String[] args) { int[] array={0,1,2,3,4,5,6}; // tek boyutlu array için bu şekilde tanımlama yapılırken, // çok boyutlu array yani matrisler için bu şekilde tanımlama yapıyoruz. int[][] array2 =new int[2][2]; // 2 satir ve 2 sütundan oluşacağını belirtiyoruz matrisin. // eleman eklemek için 1. yöntem : int[][]…

Yazar: alikperislam Haziran 29, 2020 0

Java ebob fonksiyonu örneği

package udemydersleri;import java.util.Scanner;public class ebob_fonksiyon { public static int EbobBulma(int sayi1,int sayi2){ int ebob; ebob=1; // aralarında asal sayıların ebob’u 1 olduğu için. for(int i=1;i<=sayi1 && i<=sayi2;i++){ if(sayi1%i==0 && sayi2%i==0){ ebob=i; } } return ebob; // for döngüsünden sonra döndüreceksek eğer for döngüsünün dışında yazıyoruz return’ü. } public static void main(String[]args){ Scanner scan = new…

Yazar: alikperislam Haziran 29, 2020 0