Koşullu durumlar (if-elif-else);

##if-elif-else kullanımı: #if sadece bir kez kullanılır daha sonra devam eden koşullar varsa (else if) yani elif kullanılır. “”” < > <= >= == eşit eşit operatörüdür #iki değer birbirine eşitse True değeri değilse False değeri != eşit değilse operatörüdür #e eşit değilse True operatörü döndürür boolean değerlerin baş harfi büyük yazılır ; True, False…

Yazar: alikperislam Ocak 23, 2020 0

Matematiksel operatörler;

#matematiksel işlemler ve operatörler : import math #matematik operatörleri için kütüphane açar / math. ile kullanırız. a=int(input(“a :”)) b=int(input(“b :”)) c=a+b print(c) c=a/b #buraya c=a//b yaparsak o zaman da integer olarak yazdırır. print(int(c)) #int olarak almazsak float olarak yazdırırdı. m1=input(“bir metin giriniz :”) m2= input(“bir metin daha giriniz :”) print(m1+m2) print(19%2) #kalanı yazdırır. print(2**6) #üssünü…

Yazar: alikperislam Ocak 23, 2020 0

Veri tipleri için örnekler;

a=5 b=8 c=”string” print(“a değişkeni=”,a) print(“b değişkeni=”,b) print(“c strringi=”,c) print(a,b,c,sep=”-“) # sep=”” çift tırnak arasına yazılan şey virgül yerine geçer sep komutunda. # tek açıklama satırı için kullanılır “””birden çok açıklama satırı için kullanılır “”” print(‘tek tırnakla yazım’) print(“çift tırnakla yazım”) print(“””üç tırnakla yazım”””) print(“””buraya “iki tırnaklı yazım” ekledim”””) # amaç vurgulanmak istenileni çift tırnak…

Yazar: alikperislam Ocak 23, 2020 0

Python’da veri tipleri;

int : Tam sayıları ifade eder 32 bit,± 2147483647 örnek olarak 105 tam sayısını gösterebiliriz. input : Harf ya da rakam ve ya kombinasyonların float : veri tipi ondalıklı bir gerçek sayıyı ifade eder. 64 bit uzunluğa ve hassasiyete sahiptir. Örnek olarak 3.14159 rakamını paylaşabiliriz. str : Harf ya da rakam ve ya kombinasyonlarından oluşabilir…

Yazar: alikperislam Ocak 23, 2020 0