Java – OOP ve Arraylist ile şarkıcılar projesi

package udemydersleri.ARRAYandARRAYLİST;import java.util.ArrayList;import java.util.Scanner;import java.util.concurrent.ExecutionException;class sarkıcılar{ private ArrayList<String> sarkici_listesi = new ArrayList<>(); // bir sınıfın içerisine arraylist tanımlamış olduk dümdüz. public void sarkicilariBastir(){ // şarkıcıların kaç kişi olduğunu yazdıracak ve kimler olduığunu yazdıracak. System.out.println(sarkici_listesi.size()+” adet şarkıcımız var.”); for (int i=0;i<sarkici_listesi.size();i++){ System.out.println((i+1)+” . şarkıcı = “+ (sarkici_listesi.get(i))); } } public void sarkıcıEkle(String isim){ sarkici_listesi.add(isim); System.out.println(“Şarkıcı listesi…

Yazar: alikperislam Haziran 29, 2020 0

Java – Arraylerde işlemler

package udemydersleri.ARRAYandARRAYLİST;import java.util.Arrays;import java.util.Scanner;public class arraylerde_islemler { // method array referansı dönecek direkmen. public static int[] array_doldur(int sayi){ // int[] diyerek diziyi alacağımızı belirttik ve int sayi diyerek // arrayin kaç elemanlı olacağını alıyoruz. Scanner scan = new Scanner(System.in); int[] cıktı = new int[sayi]; // sayı kadar eleman alacak. for(int i=0; i<sayi; i++){ cıktı[i]=scan.nextInt(); //…

Yazar: alikperislam Haziran 29, 2020 0

Java – arraylerde matrisler

package udemydersleri.ARRAYandARRAYLİST;import java.util.Scanner;public class Arraylerde_matrisler { public static void main(String[] args) { int[] array={0,1,2,3,4,5,6}; // tek boyutlu array için bu şekilde tanımlama yapılırken, // çok boyutlu array yani matrisler için bu şekilde tanımlama yapıyoruz. int[][] array2 =new int[2][2]; // 2 satir ve 2 sütundan oluşacağını belirtiyoruz matrisin. // eleman eklemek için 1. yöntem : int[][]…

Yazar: alikperislam Haziran 29, 2020 0

Java ebob fonksiyonu örneği

package udemydersleri;import java.util.Scanner;public class ebob_fonksiyon { public static int EbobBulma(int sayi1,int sayi2){ int ebob; ebob=1; // aralarında asal sayıların ebob’u 1 olduğu için. for(int i=1;i<=sayi1 && i<=sayi2;i++){ if(sayi1%i==0 && sayi2%i==0){ ebob=i; } } return ebob; // for döngüsünden sonra döndüreceksek eğer for döngüsünün dışında yazıyoruz return’ü. } public static void main(String[]args){ Scanner scan = new…

Yazar: alikperislam Haziran 29, 2020 0

Java – break ve continue komutları

package udemydersleri;import java.util.Scanner;public class break_continue { public static void main(String []args){ // break; döngüyü kırmak kullanılır koşul doğru olsa bile döngüyü kırmak için kullanılır. // continue; döngüde belirtilen basamağa geldiğinde hiçbir işlem yapmayıp bir sonrakine geçer. // continue’nin while döngüsünde kullanımı sırasında sonsu döngüye sebep verebilir pek kullanılan bir şey değil Scanner input = new…

Yazar: alikperislam Haziran 29, 2020 0

Java – OOP kapsülleme (encapsulation)

package udemydersleri.OOP_encapsulation;// kendi sınıfımızın özelliklerini basşka sınıflara gizlemiş oluyoruz private yaparak yani.class abone{ public String isim; public int bakiye; public String sehir; public void dogalgaz_kullan(int miktar){ if(miktar>bakiye){ System.out.println(“Yeterli bakiye yok.”); } else{ this.bakiye-=miktar; if(bakiye==0){ System.out.println(“Bakiyeniz bitmiştir lütfen abone merkezine giderek para yükleyiniz.”); } else{ System.out.println(“Yeni bakiye : “+bakiye); } } } public void bakiye_goster(){ System.out.println(“Bakiye…

Yazar: alikperislam Haziran 29, 2020 0

Java – Arraylist için foreach döngüsü

package udemydersleri.ARRAYandARRAYLİST;class deneme{ private String isim; public deneme(String isim){ this.isim=isim; } public void yazdır(){ System.out.println(isim); }}public class foreach_döngüsü { public static void main(String[] args) { String[] array = {“Elma”,”Armut”,”Kiraz”}; for (String a : array) { // veri tipi, bir değer : dizi_ismi System.out.println(a); } int[] sayiArray = {1,2,3,4,5}; for (int i : sayiArray) { System.out.println(i);…

Yazar: alikperislam Haziran 29, 2020 0

Java Array(dizi)

package udemydersleri; public class diziler0 { public static void main(String []args){ int dizi [] = {4,5,6}; // 3 elemanlı bir dizi. int [] dizi2 = {1,2,3}; // bunuda kabul ediyor java. int[] dizi3= new int[3]; // bu şekilde de yeni bir 3 elemanlı dizi oluşturmuş olduk içine girilen sayı kaç // elemanlı olacağını söylüyor. System.out.println(dizi2[1]);…

Yazar: alikperislam Haziran 29, 2020 0

JAVA SWİNG KÜTÜPHANESİ VE GÖRSEL PROGRAMLAMAYA KISA BİR GİRİŞ

JAVA SWİNG KÜTÜPHANESİ VE GÖRSEL PROGRAMLAMA : GÖRSEL PROGRAMLAMA NEDİR ———->           Görsel programlama aslında bir bilgisayar programı yapmaktır yani bilgisayar programı arayüzü diyebiliriz. Görsel programlama nerdeyse her dilde yapılabilir fakat bazı dillerde exe’yi kendiniz oluşturmanız gerekirken visual studio gibi programlarda ise oluşturduğunuz arayüzü derleyici direk olarak bir exe dosyasına çevirebilmektedir. Visual studio gibi programlama…

Yazar: alikperislam Haziran 29, 2020 0